Safety Hub

Vanliga frågor besvaras av Axelent Safety Group

Ställ din fråga till Axelent Safety Group

Maskinsäkerhet är inte alltid så lätt. Därför har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får från våra kunder. Om du inte ser din fråga nedan – skicka oss ett meddelande med formuläret nedan så svarar vi så snart som möjligt!

FAQVad är minimihöjden på skyddsstaket?

1 400 mm, för då går det inte att bara hoppa över. 1 000 mm är tillåtet, men endast om det finns ytterligare säkerhetsåtgärder (t.ex. detektion av personer som kommer in i riskområdet med ljusridå eller laserskanner). Se EN ISO 13857.


Vad är det maximalt tillåtna gapet mellan golvet och säkerhetsstaketets undre kant?

180 mm anges i EN ISO 13857. Men för integrerade tillverkningssystem gäller EN ISO 11161 som tillåter 200 mm. Det är säkrare att använda 180 mm eller mindre (X-Guard har 100 mm som standard) för att förhindra att personer oavsiktligt glider under ett staket och in i en farozon.


När behöver delar av ett stängsel förankrade fästelement?

Förankrade fästelement sitter kvar på den borttagna panelen eller på stolpen. Förankrade fästelement är obligatoriska när skyddselementet måste tas bort för planerat arbete, t.ex. regelbundet underhåll (EN ISO 14120). I sådana fall tas fästelementen rutinmässigt bort och kan därmed gå förlorade. Axelent X-Guard har snabbkopplingsfästen som måste öppnas med ett verktyg (X-Key). Men alla delar av snabbkopplingsfästet förblir ordentligt förankrade i stängseldelarna.

När behöver en grind i ett säkerhetsstängsel en övervakningsbrytare?

Tänk på två frågor när du bestämmer detta (med utgångspunkt i EN ISO 14120, avsnitt 6.4.4):

  • Varför behöver någon gå in? Om orsaken till tillträdet är ett rutinarbete eller avhjälpning av frekventa fel måste grinden övervakas. Om orsaken till tillträdet är underhåll, reparation eller mindre frekventa fel krävs ingen övervakningsbrytare. Men om det inte finns någon brytare får det inte vara möjligt att öppna grinden utan verktyg eller nyckel.
  • Hur ofta kommer folk att gå in? Även om det inte krävs något tillträde för underhåll, reparation eller mindre frekventa fel, men tillträdet sker mer än en gång i veckan, måste grinden vara försedd med en övervakningsbrytare.


Varför krävs ett säkerhetsavstånd mellan stängslets insida och en fara?

Ett stängsel hindrar personer från att komma in i riskzonen. Men någon kan sticka in fingrarna (med eller utan avsikt) genom öppningarna i stängslet. Fingrar är ungefär 120 mm långa. Därför är det minsta tillåtna spelrummet på insidan 120 mm. Om maskvidden gör det möjligt att sticka in både pekfingret och tummen blir avståndet 200 mm (jämför EN ISO 13857).

En del grindbrytare hindrar grinden från att öppnas (”skyddslåsning”). När behövs sådana brytare?

När en grind öppnas samtidigt som maskinen är i drift kan det dröja en stund innan har maskinen stannat helt. Om den fortsatta driften eller maskinrörelsen medför att en person kan nå en rörlig del som utgör en fara måste grinden vara låst. När skyddslåsbrytare har installerats måste operatören först ”tala om ” för maskinen att han eller hon vill komma in (vanligen genom att trycka på en knapp). Då stannar maskinen och därefter friges grindlåset. Denna extra säkerhetsåtgärd förhindrar att rörliga delar kan nås efter att en grind har öppnats.

 

Måste grindar i säkerhetsstängsel alltid öppnas utåt?

Detta föreskrivs varken i allmänna säkerhetsstandarder eller i maskindirektivet. Men standarden EN 528 för rälsbunden utrustning för insättning och utplockning kräver detta. Det är också ett krav inom byggindustrin. Grindar i utrymningsvägar måste alltid öppnas ut mot det säkra området (vilket i allmänhet är utanför riskområdet eller utanför byggnaden).

När det gäller maskiner bör detta ingå i riskbedömningen. Tänk på följande:

  • Är det möjligt att gå in i maskinen eller systemet? Om en person kan stanna kvar i det inhägnade området kan han eller hon utsättas för fara där.
  • Finns det permanenta faror inne i det inhägnade området eller kan en fara uppstå medan en person befinner sig där? I många fall kan detta inte helt uteslutas. Även när maskiner har stängts av kan underhållsarbetet innebära faror som gör att personalen snabbt måste lämna det inhägnade området.
  • Om grindarna i ett säkerhetsstängsel betraktas som utrymningsgrindar bör de öppnas mot utsidan. Och ännu viktigare: Om en grind hålls stängd av ett skyddslås som förhindrar öppning måste det finnas ett nödhandtag med vilket grinden alltid kan öppnas inifrån.

Men vad gör man om det inte finns utrymme så att grinden kan öppnas utåt? Då måste det finnas tillräckligt med utrymme inne i riskzonen så att grinden snabbt och säkert kan öppnas inåt. Planera för en utrymningsväg som är minst 650 mm bred (eller ännu hellre 800 till 1 000 mm). Om inget av detta är möjligt av utrymmesskäl måste du installera utrustning som detekterar personal på ett säkert sätt inne i riskzonen. Sådan utrustning (som kan bestå av tryckkänsliga mattor, laserskannrar eller liknande) ska stänga av alla farokällor när personal detekteras.


Måste säkerhetsstängsel jordas eller anslutas till maskinens skyddsutjämningskrets?

Ja, detta krävs i de flesta fall från och med september 2021, eftersom säkerhetsstängsel anses vara "främmande ledande delar" i förhållande till maskinen (se EN 60204-1 avsnitt 8). De enda förhållanden som inte kräver jordning är då stängslet är placerat mer än 2 500 mm från de ledande delarna inne i det inhägnade området samtidigt som inga elkablar är dragna på eller längs stängslet.

Ställ din fråga till våra Säkerhetsexperter!

Har du några frågor om maskinsäkerhet? Ställ dina frågor här!