Safety Hub

Vilka säkerhetsstandarder är viktiga?

Alla säkerhetsstandarder är viktiga för någon i alla projekt. Å andra sidan finns lösningar för 80 % av de uppkomna problemen i en uppsättning på bara 11 standarder. Det är dock fördelaktigt att förstå strukturen i standardsystemet för maskinsäkerhet.

 

  • EN ISO 12100

   Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering

   Maskinsäkerhetens bibel innehåller alla viktiga definitioner, grundläggande regler för val av säkerhetsåtgärder och detaljerade instruktioner för riskbedömning

  • EN ISO 13857

   Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden

   Bestämmer höjden på inhägnader, storleken på tillträdesöppningar och motsvarande säkerhetsavstånd.

  • EN ISO 13854

   Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas

   Definierar storleken på viktiga kroppsdelar som exempelvis fingrar, händer, fötter och huvud för skydd mot krosskador (tidigare EN 349).

  • EN ISO 13851

   Tvåhandsmanöveranordningar - Funktionella aspekter - Konstruktionsprinciper

   Regler för konstruktion av manöverorgan som kräver samtidig tryckning av två knappar för start och drift av farlig funktion

   (tidigare EN 574).

  • EN ISO 14120

   Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd

   Regler för utformning av skyddskåpor, stängselgrindar och liknande.

  • EN ISO 14119

   Förreglingsanordningar för skydd - Principer för konstruktion och val

   Typer och val av säkerhetsbrytare samt regler för hur manipulering kan förhindras

  • EN ISO 13855

   Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter

   Grunder och formler för design av ljusridåer, laserskannrar och tillämpningar med tvåhandskontroll

  • EN ISO 13850

   Nödstoppsutrustning - Konstruktionsprinciper

   Regler för kontrollelement och definition av ”stoppkategorier”

  • EN ISO 13849-1/-2 Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem Grund för konstruktion av tillförlitliga styrkretsar för exempelvis grindförregling och övervakning, formler och metoder. Del 2 täcker verifiering och validering av säkerhetssystem.

  • EN 60204-1 Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna krav. Elsäkerhetsbibeln för maskintillverkare.

  • EN ISO 11161

   Integrerade tillverkningssystem - Grundläggande krav

   Konstruktionsprinciper för system som innehåller verktygsmaskiner, transportörer och robotteknik samtidigt samt regler för indelning i flera riskområden.

 

 

Maskindirektivet 2006/42/EG gäller från den 29 december 2009.
Några förändringar i korthet är: 
En maskin som definierats som ”icke självständig maskin” (2B-maskin) definieras nu som ”delvis fullbordad maskin”. Kraven på dessa maskintyper har också höjts och exempelvis måste en dokumenterad riskanalys utföras.
Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.