Safety Hub

Vilka säkerhetsstandarder är viktiga?

Alla säkerhetsstandarder är viktiga för någon i alla projekt. Å andra sidan finns lösningar för 80 % av de uppkomna problemen i en uppsättning på bara 11 standarder. Det är dock fördelaktigt att förstå strukturen i standardsystemet för maskinsäkerhet.

 

  • EN ISO 12100

   Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering

   Maskinsäkerhetens bibel innehåller alla viktiga definitioner, grundläggande regler för val av säkerhetsåtgärder och detaljerade instruktioner för riskbedömning

  • EN ISO 13857

   Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden

   Bestämmer höjden på inhägnader, storleken på tillträdesöppningar och motsvarande säkerhetsavstånd.

  • EN ISO 13854

   Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas

   Definierar storleken på viktiga kroppsdelar som exempelvis fingrar, händer, fötter och huvud för skydd mot krosskador (tidigare EN 349).

  • EN ISO 13851

   Tvåhandsmanöveranordningar - Funktionella aspekter - Konstruktionsprinciper

   Regler för konstruktion av manöverorgan som kräver samtidig tryckning av två knappar för start och drift av farlig funktion

   (tidigare EN 574).

  • EN ISO 14120

   Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd

   Regler för utformning av skyddskåpor, stängselgrindar och liknande.

  • EN ISO 14119

   Förreglingsanordningar för skydd - Principer för konstruktion och val

   Typer och val av säkerhetsbrytare samt regler för hur manipulering kan förhindras

  • EN ISO 13855

   Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter

   Grunder och formler för design av ljusridåer, laserskannrar och tillämpningar med tvåhandskontroll

  • EN ISO 13850

   Nödstoppsutrustning - Konstruktionsprinciper

   Regler för kontrollelement och definition av ”stoppkategorier”

  • EN ISO 13849-1/-2 Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem Grund för konstruktion av tillförlitliga styrkretsar för exempelvis grindförregling och övervakning, formler och metoder. Del 2 täcker verifiering och validering av säkerhetssystem.

  • EN 60204-1 Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna krav. Elsäkerhetsbibeln för maskintillverkare.

  • EN ISO 11161

   Integrerade tillverkningssystem - Grundläggande krav

   Konstruktionsprinciper för system som innehåller verktygsmaskiner, transportörer och robotteknik samtidigt samt regler för indelning i flera riskområden.

 

 

Maskindirektivet 2006/42/EG gäller från den 29 december 2009.
Några förändringar i korthet är: 
En maskin som definierats som ”icke självständig maskin” (2B-maskin) definieras nu som ”delvis fullbordad maskin”. Kraven på dessa maskintyper har också höjts och exempelvis måste en dokumenterad riskanalys utföras.
Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.