Safety Hub

Maskindirektivets säkerhetskrav

Målsättningen med maskindirektivet är att förbättra maskiner, avlägsna tekniska handelshinder och skapa likartade bestämmelser inom EES (europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Maskiner tillverkade mellan 1995 och 2009 måste uppfylla den gamla versionen av direktivet (98/37/EG) som trädde i kraft den 1 januari 1995. Maskiner som är ännu äldre ska uppfylla minimikraven i ”arbetsutrustningsdirektivet” 2009/104/EG. Dessa krav är mindre strikta än kraven i maskindirektivet, framför allt när det gäller dokumentation.

 

Grundläggande krav för CE-märkning

För att kunna CE-märka en maskin krävs att maskinen uppfyller de grundläggande kraven för hälsa och säkerhet. För detta ändamål krävs dokumentation i form av konstruktionsdokument, riskbedömning, interna provningsrapporter och liknande. De flesta maskiner omfattas dessutom av andra direktiv som måste följas, t.ex. EMC-direktivet. CE-märkning gäller endast för säkerheten och får inte användas vid marknadsföring. Denna märkning betyder inte att en produkt har en speciell kvalitet, utan är obligatorisk för ALLA maskiner.

 

Vill du veta mer om CE märkning? Kontakta oss!

 

Vad är då en maskin enligt maskindirektivet?

 

    • en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur och som består av inbördes förbundna delar eller komponenter,

    • sammansatta maskiner (...) eller delvis fullbordade maskiner som för ett gemensamt syfte ställs upp och styrs så att de fungerar som en enhet

 

Detta innebär att maskindirektivet gäller för allt från små handhållna maskiner till komplexa, integrerade tillverkningssystem. En del maskiner omfattas inte av maskindirektivet, t.ex. vissa typer av hissar och medicinsk utrustning

(anges i artikel 1, klausul 2).

Flygplats
Några av de viktigaste kraven i maskindirektivet:
  • Bygg in säkerhet i maskinen redan från början genom en noggrann riskbedömning.

  • Skydd och skyddssystem ska prioriteras framför säkerhetsskyltar och varningar. Tillverkarna måste förutse den mänskliga faktorn.

  • Farliga automatiska system får aldrig köras utan skyddsåtgärder. Stäng in faror, övervaka dem eller ge människor möjlighet att kontrollera faran.

Lär dig mer

Axelent är en av marknadens ledande tillverkare av maskinskydd. De kompletta system som vi levererar överensstämmer med aktuella direktiv och standarder.

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.