Hur maskinsäkerhet uppnås

Maskinsäkerhet – från riskbedömning till lösning

Maskinsäkerhet anses ofta vara ett snårigt och svårbegripligt ämnesområde. Det är en missuppfattning. Det är egentligen rätt enkelt. Man börjar med att ta reda på vad som kan hända under maskinens livslängd, dvs. under faserna transport och installation, idrifttagning och användning fram till underhåll och skrotning.

För att ta reda på detta utför maskintillverkarna en riskbedömning där man analyserar alla arbetsuppgifter i samband med maskinen för att ta reda på vilka faror som finns. Operatörerna varnas för alla risker som inte kan minskas (tillräckligt mycket) i steg 1 och 2, t.ex. med varningsskyltar och dekaler samt varningstext i användarmanualen.

Farorna hanteras i ett förfarande med tre steg. Ett av dessa steg har tre delsteg. Det är därför vi på Axelent har myntat uttrycket: ”2 x 3 = säkerhet!”:

  1. Eliminera faran eller minska skaderisken genom konstruktionen (inneboende säkerhet)
  2. Lägg till skyddsåtgärder
    i. Stäng in faran (eller stäng ute personalen), t.ex. genom stängsel
    ii. Övervaka kontakten mellan människor och faror, stoppa faran i tid, t.ex. genom säkerhetsbrytare, ljusbarriärer, laserskannrar och liknande
    iii. Ge operatören kontroll över faran, t.ex. en aktiveringsknapp eller tvåhandsmanövrering
  3. Varna användarna för faror som inte kan elimineras eller där skyddsåtgärderna inte fungerar (helt)

Hur en riskbedömning ska genomföras, vilka skyddsåtgärder som är tillåtna och hur de vidtas samt hur man formulerar och utformar varningar presenteras i europeiska och internationella säkerhetsstandarder.

 

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.