Safety Hub

Varför maskinsäkerhet?

Maskiner är avsedda att producera produkter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. När de första maskinerna uppfanns var det ingen som tänkte på säkerheten. Först kom handkvarnar som orsakade på sin höjd några blåmärken. Därefter kom de åsnedrivna spannmålskvarnarna som hade en övre kvarnsten som vägde hundratals kilo och kunde orsaka allvarliga skador, t.ex. förlust av fingrar och händer.

Förebyggande av olyckor på arbetsplatsen

I industrialiseringens barndom sköt antalet olyckor i höjden. Att förhindra dem blev snart både en etisk fråga och en ekonomisk faktor. Olyckor är dyra både när det gäller mänskligt lidande och ekonomiska kostnader.

Men ekonomiska frågor och säkerhetsåtgärder går ofta stick i stäv eftersom säkerhetsåtgärder ökar kostnaderna utan göra produktionen effektivare. Konflikttriangeln nedan illustrerar vad maskinsäkerhet handlar om: människors hälsa måste alltid gå före kostnads- och produktionseffektivitet. Axelent strävar efter att hjälpa maskinkonstruktörer och producerande företag att hålla säkerheten på topp.

konflikttriangel

Nyckelroller och regler

De viktigaste intressenterna inom maskinsäkerhet är maskintillverkare och producerande bolag.

Maskintillverkare är skyldiga att leverera maskiner med högsta möjliga tekniska säkerhet. Inom EU har en uppsättning detaljerade regler för maskinsäkerhet publicerats i maskindirektivet 2006/42/EG som offentliggjordes 2006 och senast ändrades 2009. Kraven är obligatoriska och det synliga beviset på överensstämmelse är CE-märket.

Producerande bolag är skyldiga att hålla sina maskiner i ett säkert skick och se till att alla säkerhetsföreskrifter som fastställs av statliga myndigheter och tillverkaren efterlevs. Säker användning av maskiner regleras även i en EU-lag som kallas ”Arbetsutrustningsdirektivet” 2009/104/EG.

Matthias Schulz

Säkerhetspecialist, Tyskland

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.