Vilken version av en standard ska tillämpas?

Det enkla svaret är: Den senaste versionen som har godkänts och publicerats. Men det kanske inte är den enda versionen som är tillämplig. När nya versioner av EN- och EN ISO-standarder publiceras av standardiseringsinstituten kan den tidigare versionen fortfarande listas i EU:s officiella tidning (OJ) och kommer normalt att behålla sitt "antagande om överensstämmelse" över en tid. 

 

Varför har standarderna tidsgap?

Standarder utarbetas och utfärdas av standardiseringsföreningar, som inte är statliga myndigheter. De tillhör alltså den privata sektorn.

Efter publicering av en ny version av en standard diskuterar EU-myndigheterna om den ska läggas till i standardlistan för respektive EU-direktiv. Det går ofta flera månader innan den nya versionen dyker upp i listan över standarder i EUT.

Ännu mer förvirrande är att ibland är den gamla och den nya versionen av standarden båda listade i EUT. Då kan endera av dem tillämpas och motivera CE-märkning.

 

Vilken standard ska då en tillverkare tillämpa?

Även om det finns olika åsikter om detta, rekommenderar vi att du använder den senaste versionen som har godkänts och publicerats av standardiseringsförbundet, eftersom den representerar det aktuella läget för erkända tekniska regler. Tillämpa dock inte preliminära eller utkast till standarder, eftersom dessa ofta genomgår ytterligare förändringar.


Besök vår Safety Hub för att få mer kunskap om maskinsäkerhet. Eller kontakta vårt säljteam för att få vår säkerhetshandbok fylld med intressanta säkerhetsämnen!

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

Hur starkt måste ett maskinskydd vara?

”Skydd ska motstå statiska och dynamiska krafter enligt riskbedömningen."

Vad betyder ”bedömningen av överensstämmelse”?

Hur maskintillverkare kan använda standarder som bevis för tillämpad EU-förordningen. 

När behöver maskiner ett fallskydd?

När behöver maskiner förses med fallskydd? Läs svaret här 

En del brytare hindrar dörren från att öppnas

En del brytare hindrar grinden/dörren från att öppnas (”skyddslåsning”). När behövs sådana brytare?

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.