How strong must guard fencing be?

 

Många mekanikingenjörer verkar tro att säkerhetsstandarder definierar ett särskilt slag- och utstötningsmotstånd för säkerhetsskydd. Men så är inte fallet.   

I ISO 14120 avsnitt 5.4.2 står det att "skydd ska motstå statiska och dynamiska krafter (tryck, stötar) enligt riskbedömningen." Maskinkonstruktören behöver alltså specificera kraven som en del av riskbedömningen. 

 

Hur kan maskinkonstruktören specificera kraven som en del av riskbedömningen?

Konstruktören måste ta reda på vilka faror som kan uppstå från delar som kan kastas ut eller från okontrollerad rörelse av själva maskinen eller föremål som hanteras av den (inuti skyddet). Risker från förflyttning av maskiner, föremål och även personer utanför det skyddade området måste också beaktas (alltså utanför maskinskyddet). När farorna väl har hittats kan man beräkna den stötenergi som skyddet måste tåla (föremålets vikt multiplicerat med kvadraten på dess hastighet, dividerat med två).

 

ISO 14120 anger inte ett minimivärde för påverkan från insidan av det skyddade utrymmet. Dessutom är "projektiltestet" som beskrivs i bilaga B inte tillämpat för maskinskydd. I bilaga C beskrivs pendelprovning med en "hård kropp" som simulerar en maskindel inifrån det skyddade området och med en "mjuk kropp" som simulerar en människokropp från utsidan. (Alla tester som anges är valfria eftersom bilagorna endast är "informativa").

Ett minimivärde har specificerats för slagprovning med en mjuk kropp från utanför det skyddade området. Den mjuka kroppen ska ha en massa på 90 kg och träffa skyddet med en hastighet av 1,6 m/s (5,76 km/h), vilket motsvarar snabb gånghastighet. Detta motsvarar 115,2 Joule. Detta är ett relativt lågt värde. Vanliga maskinskydd kommer vanligtvis att motstå stötar från hårda kroppar mellan 1200 och 2500 joule beroende på fabrikat och version.

Detta är tillräckligt för de flesta tillämpningar. Däremot kan det krävas starkare skydd vid kollisioner av mycket stora föremål eller maskindelar, eller stötar med mycket hög hastighet. Det är maskinkonstruktörens ansvar att ange stabilitetsvärden.

 

Besök vår Safety Hub för att få mer kunskap om maskinsäkerhet. Eller kontakta vår säljare för att få vår säkerhetshandbok fylld med intressanta säkerhetsämnen!

 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

Vilken version av en standard ska tillämpas?

Det enkla svaret är...

Vad betyder ”bedömningen av överensstämmelse”?

Hur maskintillverkare kan använda standarder som bevis för tillämpad EU-förordningen. 

När behöver maskiner ett fallskydd?

När behöver maskiner förses med fallskydd? Läs svaret här 

En del brytare hindrar dörren från att öppnas

En del brytare hindrar grinden/dörren från att öppnas (”skyddslåsning”). När behövs sådana brytare?

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.