Vad betyder ”bedömningen av överensstämmelse”?

 

EU har flertalet CE-direktiv som trätt i kraft gällande grundläggande hälso- och säkerhetskrav, till exempel för maskiner. Dessa är obligatoriska men deras formulering är ofta ganska allmän. De europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC publicerar därför mer detaljerade tekniska regler i sina standarder. 

 

Hur kan tillverkningsindustrier använda en standard som bevis? 

Om tillämpningen av en sådan standard leder till att respektive EU-direktiv uppfylls kommer EU att publicera en hänvisning till standarden i den Europeiska unionens officiella tidning EUT (Official Journal, OJ). 

Från och med publiceringsdatum kan maskintillverkare använda standarden som bevis på att de har tillämpat EU-förordningen korrekt. 

Detta koncept kallas " bedömningen av överensstämmelse". Konceptet är formulerat i alla EU-direktiv som kräver CE-märkning. Som termen antyder, ”bedömmer” (anser eller beslutar) EU att reglerna i standarden matchar de juridiska kraven och bidrar till att uppnå överensstämmelse med dem. 

Ett maskinskydd ska placeras på ett ”tillräckligt” avstånd från farozonen  

Ta som exempel ett krav på skydd som framgår av maskindirektivet i bilaga I avsnitt 1.4.1. Det står att ett skydd ska ”placeras på tillräckligt avstånd från farozonen”.  
Detta är en väldigt generell beskrivning; det framgår inte någonstans vilket avstånd som är "tillräckligt". Men det gör en europeisk och internationell standard, EN ISO 13857. Denna standard har en "bedömning om överensstämmelse" eftersom den är listad i EUT (OJ). 

Så om en maskintillverkare designar för att uppfylla säkerhetsavståndsspecifikationerna i EN ISO 13857 har de också uppfyllt respektive krav i maskindirektivet. 

Tillverkaren som vill dra nytta av bedömningen om överensstämmelse måste ange de standarder (ange nummer, titel och publiceringsdatum för varje tillämpad standard) som de har tillämpat på produkten i sin Försäkran om Överensstämmelse (Declaration of Conformity). 

Besök vår Safety Hub för att få mer kunskap om maskinsäkerhet. Eller kontakta våra säljare för att ta del av vår Säkerhetsbok, fylld med intressanta säkerhetsämnen! 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

Vilken version av en standard ska tillämpas?

Det enkla svaret är...

Hur starkt måste ett maskinskydd vara?

”Skydd ska motstå statiska och dynamiska krafter enligt riskbedömningen."

När behöver maskiner ett fallskydd?

När behöver maskiner förses med fallskydd? Läs svaret här 

En del brytare hindrar dörren från att öppnas

En del brytare hindrar grinden/dörren från att öppnas (”skyddslåsning”). När behövs sådana brytare?

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.