Safety Hub

Axelent Safety Group

Axelent Safety Group tar säkerhetsfrågorna till nya höjder

Ända sedan Axelent grundades för 30 år sedan har säkerheten i våra kunders produktionsanläggningar och lagermiljöer varit högsta prioritet. Axelent Safety Group strävar efter att höja kunskapsnivån, ligga i framkant inom säkerhet och samtidigt säkerställa att våra kunder får största möjliga nytta av vår kompetens.

  

Axelents hela affärsidé handlar om att skydda människor i industriella miljöer och att alltid ligga i framkant inom säkerhet. Som aktiv medlem i kommittén för maskinsäkerhet (SIS) bidrar Axelent också till att driva landets standardiseringsarbete framåt och att följa regeringens och Wienavtalets direktiv. Gruppens arbetsuppgifter varierar i omfattning och kunskaperna förmedlas exempelvis genom information och olika utbildningsinsatser. Engagemanget inkluderar allt från utbildning kring maskinsäkerhet, uppdatering av Axelents unika säkerhetshandbok, Safety Book, samt att ansvara för externa maskinsäkerhetstexter och upprätthålla en övergripande samsyn inom koncernen vad gäller maskinsäkerhetsfrågor.

Matthias Schulz

Säkerhetspecialist, Tyskland

Eric Plana

Teknisk avdelning och kundservice på Axelent Spain

Erfarenhet från fordonsindustri, hissar och vattenreningsverk.

 

Marc Van den Ende

Maskinsäkerhetskonsult

Sven Toftgård

Produktchef nätväggar på Axelent Group, Sverige

Erfarenhet från produktutveckling. Ledamot i de tekniska kommittéerna TK-282 Maskinsäkerhet och TK-278 Robotik som anordnas av SIS, Svenska institutet för standarder.

 

9 sep 2021 • Kunskap, Säkerhet, Axelent Safety Group, Artikel

Axelent Safety Group tar säkerhetsfrågorna till nya höjder

Ända sedan starten för 30 år sedan har säkerhet i våra kunders produktion varit Axelents huvudfok...

30 apr 2020 • Kunskap, Axelent Safety Group, Movie

”Säkerheten fortsätter att spela en större roll i vår vardag”

Intervju med Axelents säkerhetsexpert Mattias Schultz, som också är författaren till vår guidebok...

25 feb 2020 • Kunskap, Axelent Safety Group, Artikel

Axelent Safety Group tar säkerhetsfrågorna till nya höjder

En kontinuerligt hög kompetensnivå och ett stärkt arbete kring maskinsäkerhet är två av målen för...

13 feb 2018 • Kunskap, Axelent Safety Group, Artikel

Intervju med Matthias Schulz

En vanligt förekommande fråga är hur starkt ett maskinskydd är. Denna fråga har inte ett entydigt...