Hålla människor ute eller robotar inne?

Under de senaste åren har effektiviteten hos skyddsstängsel runt industrirobotar ifrågasatts. Många antar att dessa stängsel borde kunna stänga in robotarna helt och hållet, men verkligheten är mer nyanserad och komplex.
Det finns många faktorer som behövs tas i beräkning: 
  • Olyckor historiskt sett: Historiskt sett var skyddsstängsel främst avsedda att hålla människor borta från farliga områden. Men olyckor med robotar inträffar ofta på grund av fel eller funktionsstörningar, vilket understryker behovet av omfattande säkerhetsåtgärder. Eller när människor kommer in i riskzonen där roboten arbetar.  
  • Riskbedömning: För att välja lämpliga säkerhetsåtgärder, inklusive skyddsstängsel, krävs en grundlig riskbedömning som tar hänsyn till faktorer som robotstorlek, hastighet och potentiella faror.
  • Begränsat utrymme: Roboten behöver ett generöst manöverutrymme så att den inte kolliderar med skyddsstaketet under drift eller träffar en person som står direkt framför en ljusridå. Ett "begränsat utrymme" är större än "manöverutrymmet" och mindre än "det skyddade utrymmet". Det används för att säkerställa att det alltid finns ett säkerhetsavstånd mellan skyddsanordningen och "manöverutrymmet".

Man bör dock förstå att skyddsstängsel i princip inte är avsedda att hålla tillbaka robotar som är på villovägar. ISO 10218-2 visar tydligt att andra åtgärder måste vidtas för att begränsa robotrörelser. Maskin- och systemdesign som förlitar sig på skyddsstängsel som en "catch all" är felaktig design. Skyddsstängsel är främst avsedda att hålla människor ute, inte roboten inne.

Att välja lämpliga säkerhetsåtgärder, inklusive skyddsstängsel, kräver en grundlig riskbedömning.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

SAVE THE DATE - Axelent Safety Webinar den 15 november kl. 11:00

Safety Webinar - "Nya standarder för maskinsäkerhet och maskinförordningen" 

SAVE THE DATE - Axelent Safety Webinar den 8 juni kl. 11:00

Ämnet är "Från riskbedömning till val av säkerhetsskydd" 

SAVE THE DATE - Axelent Säkerhetswebbinarium 25 oktober kl. 11:00

Webbinarie ämnet är "Hur industriella skyddsbarriärer bidrar till en säker intern trafik"

Axelents första Säkerhetswebinar

Vi reder ut alla frågetecken kring löstagbara skydd och dörrar

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.