Vad säger våra kunder om att köpa förrådslösningar från oss?

Genom åren har vi samarbetat och hjälpt våra kunder att skapa lösningar för förråd och cykelställ. Här har vi samlat några av våra kunders tankar om oss!

 

– Jag har arbetat på Husab i sju år nu, och vi har alltid haft Axelent Safe-X som leverantör av förrådslösningar. Deras förråd är lätta att anpassa och samarbetet fungerar oerhört bra och smidigt.

Fabian Lennartzon, projektledare på Husab

Husab är ett byggföretag med många stora fastighetsägare som kunder. Projektet startade med att de budade på en upphandling för att byta ut vindsförråden i ett hyreshus i Huddinge som ägs av Heba Fastigheter. Ingenting hade gjorts med vinden sedan fastigheten byggdes i mitten av det förra decenniet. De gamla förråden hade en stomme av trä och hönsnät som väggar vilket inte är en brandsäker konstruktion och lätt för obehöriga att bryta sig in i.

Vi på Axelent Safe-X var på plats för att mäta upp förrådsytorna och tillsammans planera upplägget för att sedan leverera och montera.

 

”Genom att välja produkter från Axelent Safe-X fick vi med helheten. Cykelställ, gallerväggar med dörr och servicestation, allt från en aktör. Samt priset”

Thomas Nilsson på FastPartner

FastPartner äger fastigheter från Malmö till Gävle med Storstockholm som det område med störst bestånd. En viktig del för dem är deras klimatarbete, ett segment de arbetar hårt med och som detta cykelrum är en del av att främja och underlätta miljövänliga färdmedelsalternativ. FastPartner ville främja cyklandet till och från arbetsplatsen och då erbjuda en riktigt bra cykelparkering. 

Vi på Axelent Safe-X var med i hela processen med förslag, offert, leverans och montering av förråd, cykelställ och servicestation. Slutresultatet blev ett cykelrum till hyresgästerna i Årstadal. En kontorsfastighet med ca 11,000 kvm uthyrningsbar area.

 

”Besqab har arbetat med Axelent Safe-X tidigare och har endast goda erfarenheter av detta. Safe-X lever upp till bra pris i kombination med hög kvalitet. Det är ett av våra krav när vi väljer leverantör”

Arbetsledare Anders Olofsson, Besqab

Det var en utmaning när Björkalléns 85 vindsförråd skulle installeras i hus 1 och 2 med snedtak och pelare. Lösningen blev vad som närmast kan beskrivas som skräddarsydda förråd. Vi levererade förråd och även cykelställ till projektet. Det resulterade i 111 cykelplatser i en kombination av dubbelställ med gasfjäder samt enkelställ för vägg och mark.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Förråd och cykelställ

Sommarhälsning från Axelent-Safe-X!

Axelent Safe-X önskar alla kunder en glad sommar

Självgående expertis underlättar för gruppen

Byggmästargruppen och Axelent har samarbetat under projektet i Jakobsberg då Axelent levererat oc...

FAQ -Servicestation

Våra servicestationer är innovativa och en användarvänlig lösning för enklare underhåll och repar...

Din helhetsleverantör av förråd och cykelställ

Vi erbjuder en helhetslösning som gör det enkelt att skapa en säker och bekväm lagring av viktiga...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.