Safety Hub

Varför maskinsäkerhet?

Maskiner är avsedda att producera varor på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. När de första maskinerna uppfanns var det ingen som tänkte på säkerheten. Handkvarnar orsakade på sin höjd några blåmärken. De åsnedrivna spannmålskvarnarna hade en övre kvarnsten som vägde hundratals kilo och kunde orsaka allvarliga skador, t.ex. förlust av fingrar och händer.

Förebyggande av olyckor på arbetsplatsen

I industrialiseringens barndom sköt antalet olyckor i höjden. Att förhindra dem blev snart vara både en etisk fråga och en ekonomisk faktor. Olyckor är dyra både avseende mänskligt lidande och ekonomiska kostnader.

Men ekonomiska frågor och säkerhetsåtgärder går ofta stick i stäv eftersom säkerhetsåtgärder ökar kostnaderna utan göra produktionen effektivare. Konflikttriangeln nedan illustrerar vad maskinsäkerhet handlar om: människors hälsa måste alltid gå före kostnads- och produktionseffektivitet. Axelent strävar efter att hjälpa maskinkonstruktörer och användarföretag att hålla säkerheten på topp.

konflikttriangel

Nyckelroller och regler

De viktigaste intressenterna inom maskinsäkerhet är tillverkarna och användarföretagen.

Tillverkarna är skyldiga att leverera maskiner med högsta möjliga tekniska säkerhet. I Europeiska unionen har en uppsättning detaljerade regler för maskinsäkerhet publicerats i maskindirektivet 2006/42/EG som offentliggjordes 2006 och senast ändrades 2009. Kraven är obligatoriska och det synliga beviset på överensstämmelse är CE-märket.

Användarföretagen är skyldiga att hålla sina maskiner i ett säkert skick och se till att alla säkerhetsföreskrifter som fastställs av statliga myndigheter och tillverkaren efterlevs. Säker användning av maskiner regleras även i en EU-lag som kallas ”arbetsutrustningsdirektivet” 2009/104/EG.

Mattias Schultz

Säkerhetspecialist, Tyskland