Beställ din kopia av instruktionshandbok för X-Guard här!

Article Whitepaper Matthias Schultz New Standards EN ISO 13851 13857 13854 800X530)

 

Nya standarder definierar grunderna för manuella arbetsstationer

Antalet manuellt styrda arbetsstationer för maskiner har minskat avsevärt sedan början av 2000-talet. Automatisering och robotanvändning avlägsnar allt fler människor från fabriksgolven världen över.

Fel kan dock uppstå i automatiserad produktion och montering av komponenter och då krävs manuella strategier för nöddrift. Ibland är produktionspartierna helt enkelt inte tillräckligt stora för att en helautomatiserad produktion ska vara ekonomisk. Ytterligare en faktor som tar tillbaka den manuella driften är den stadiga trenden mot individualisering av produkter. När mängden identiska produkter ligger nära EN, kan manuell inmatning och montering av komponenter samt manuell start återkomma till arbetsplatsen.

Tre av de viktigaste grundläggande säkerhetsstandarderna inom detta område har nyligen reviderats:

  • EN ISO 13851 Maskinsäkerhet – Tvåhandsmanöveranordningar – Funktionella aspekter – Konstruktionsprinciper 2019-04
  • EN ISO 13854 Maskinsäkerhet – Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas 2019-09
  • EN ISO 13857 Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden 2019-10

Läs mer om dessa standarder i vårt White Paper

 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Säkerhet

24 aug 2021 • Säkerhet

En del brytare hindrar dörren från att öppnas

En del brytare hindrar grinden/dörren från att öppnas (”skyddslåsning”). När behövs sådana brytare?

20 jul 2021 • Säkerhet

Behöver du en snabb offert med säkerhetslösningar för din anläggning?

Hos oss får du en enkel och snabb process – från ditt behov till en säkerhetslösning på plats! Hä...

29 jun 2021 • Säkerhet

Varför krävs ett säkerhetsavstånd mellan stängslets insida och en fara?

Ett maskinskydd hindrar personer från att komma in i riskzonen. Men någon kan sticka in fingrarna...

14 jun 2021 • Säkerhet

Vi delar med oss!

Vi har samlat all vår kunskap om hur du kan skydda dig själv samt din personal, produktion, lager...