Vad du bör tänka på när du bygger ett säkert lager

När man bygger en lagerlokal kan det finnas många obesvarade frågor att ta ställning till. Vilka är de viktigaste aspekterna och hur skapar du en lagerlokal som är säker för både dina anställda och dina produkter?

Lagerlokaler kan vara farliga miljöer, särskilt om de är felaktigt och olämpligt utformade, saknar säkerhetsfunktioner eller underhålls dåligt. I Sverige är alla företag enligt lag skyldiga att se till att deras anställda arbetar i en säker lagermiljö med säker utrustning. Det finns både nationella och europeiska säkerhetsstandarder att ta hänsyn till när du kontrollerar om ditt lager uppfyller kraven.  

Arbetsmiljöverket har t.ex. utfärdat föreskrifter (AFS 2006:4) som ger vägledning om säkerhet när det gäller pallställ och andra lagerställ. Kraven är bl.a. att ställningarna skall vara märkta med maxlast per sektion och lagerhylla, vara fast förankrade samt försedda med kollisions- och genomskjutningsskydd. På internationell nivå har vi de europeiska standarderna (SS-EN 15635, SS-EN 15629 och SS-EN 15512) som anger hur ställningar ska dimensioneras och utformas. Dessa standarder beskriver bland annat konstruktion och montering av ställage samt hantering av olika typer av lagerinredningar, från planering till hantering av skadade komponenter. 

Även om det fortfarande finns stora variationer när det gäller efterlevnaden av standarderna, går det stadigt framåt. Säkerhetsmedvetandet hos företagen är betydligt större idag än för tio år sedan. En av anledningarna till detta är att vi idag arbetar mer på högre höjder, vilket innebär större krav på säkerhetsfunktioner.  

De vanligaste olyckorna i lagermiljö är kollisionsskador, t.ex. på pallställens konstruktionsdelar. Varor som tappas från truckar på grund av brister i rutiner eller slarv är en annan vanlig olyckstyp. Pallar av dålig kvalitet och gods som faller från ställningar på grund av bristande säkerhet är andra vanliga problem.

Vilka är de viktigaste frågorna att ta hänsyn till?    

A och O för ett säkert lager är att investera i stabila ställningar av god kvalitet, utrustade med uppställnings-, kollisions- och genomskjutningsskydd, säkerhetsnät och helst nätdäck och näthyllor. Välj en hylla som är avlastad för att eliminera risken för nedfallande gods vid en eventuell kollision. Tänk också på att kvaliteten på den plåt som används till ställningen kan variera kraftigt mellan olika leverantörer.  

Betonggolv och bra belysning är också viktigt för säkerheten. Det gäller även truckgångarnas utformning, som bör anpassas till den verksamhet som bedrivs på lagret och de rådande förhållandena. Bredder och andra mått beror på vilken typ av truck som används.  

Lika viktigt som att ha rätt dimensionerade truckgångar är att dimensionera hela ställaget rätt. Det innebär att du måste använda de storlekar som anges i gällande standarder för de avsedda lasterna och höjderna.

Ett vanligt misstag som många företag gör är att bygga ett lager baserat på deras nuvarande behov, utan att ta hänsyn till framtida utveckling och flexibilitet. Fundera därför på hur din verksamhet kan komma att utvecklas över tid och utforma ditt nya lager därefter. En hylla av god kvalitet är en stor investering med lång livslängd och blir betydligt billigare om den görs rätt från början, än om den senare måste byggas om, modifieras och kompletteras. Ett stativ av sämre kvalitet kräver också mer underhåll och reparationer, vilket kan bli dyrt i längden.  

Sist men inte minst: underskatta aldrig betydelsen av dina medarbetare. Engagerad och välutbildad personal är avgörande för säkerheten.

Viktiga egenskaper hos en säker lagerlokal: 
  • Betonggolv.
  • Bra belysning.
  • Lämpligt utformade truckgångar anpassade till din verksamhet.
  • En stabil hylla av hög kvalitet.
  • Rätt utrustning i form av stolp-, påkörnings- och genomskjutningsskydd, skyddsnät, nätdäck och näthyllor. 
Bra att ha i åtanke!  
  • Ta höjd för eventuella framtida behov och utforma lagret därefter.
  • Utbilda och inspirera din personal.
  • Följ gällande bestämmelser och ta hjälp när du planerar och utformar din nya lagerlokal.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

Hur rätt säkerhetsavstånd minskar risken för olyckor

Säkerhetsaspekten är viktig inom varje bransch eller verksamhet - Finn användbara tips!

När behöver vi använda en dörr med säkerhetsbrytare i stället för en avtagbar panel?

I vissa applikationer kan maskinskydd behöva öppnas regelbundet. Vilka regler gäller?

Under vilka förhållanden kan nätpaneler avlägsnas från maskinskydd?

Den frågan ställs ofta av både maskintillverkare och företag som använder maskiner och anläggning...

Axel tipsar om vad syftet är med tvåhandsmanövrering

Med tvåhandsmanövrering avses ofta ett sätt att starta en farlig process och säkerställa att oper...

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.