Tips Axel Part4 Web Image 800X530)

 

 Axel tipsar – Vad är syftet med tvåhandsmanövrering?

Med tvåhandsmanövrering avses ofta ett sätt att starta en farlig process och säkerställa att operatören inte kan sträcka sig in i riskområdet med ena handen. Men det är bara ena halvan av sanningen. Om vi tittar på definitionen i EN ISO 13851 finns det ytterligare två punkter som är värda att överväga:

  1. ”[Tvåhandsmanövrering är en] anordning som kräver samtidig aktivering genom användning av båda händerna för att kunna starta och hålla igång farliga maskinfunktioner och därigenom utgör en skyddsåtgärd endast för personen som aktiverar den”.
  2. Knapparna startar inte bara den farliga funktionen, utan de måste hållas ned, tills faran är över. I en tillämpning med lång cykeltid innebär detta att operatören måste hålla båda knapparna nedtryckta tills cykeln har slutförts. Detta innebär också att rörelsen måste upphöra så snabbt som möjligt om operatören släpper en av knapparna. Tvåhandsmanövrering är därmed en kontrollfunktion som tvingar operatören att stanna på en definierad plats utanför riskzonen så länge faran föreligger.

    Men den skyddar bara en operatör. Andra skyddas inte. Därför kan det vara nödvändigt att vidta andra säkerhetsåtgärder för att skydda andra runt maskinen. Detta kräver åtminstone följande (jämför EN ISO 12100 avsnitt 6.2.11.8):
  • Hela den tillgängliga riskzonen måste vara synlig från operatörens arbetsstation. Annars kan operatören oavsiktligt utsätta en person för fara.
  • Åtkomstöppningar till riskzonen ska vara så små som möjligt, så att ingen avsiktligt kan sträcka sig in i riskzonen eller råka snubbla och falla in. Helst skulle åtkomstöppningen bara vara precis så stor så att åtgärden kan utföras, till exempel mata in och ta ut delar. För att göra åtkomstöppningen bara vara precis så stor så att åtgärden kan utföras, till exempel mata in och ta ut delar. För att göra åtkomstöppningen mindre kan det vara nödvändigt att installera stationära och/eller rörliga skydd.

EN ISO 13851, där man tar upp tvåhandsmanövrering, är en av de tre viktigaste grundläggande säkerhetsstandarderna för manuella arbetsstationer som nyligen har reviderats. I vårt White Paper tipsar vi om vad man också bör ta i beaktning vid dessa arbetsmiljöer.

Här laddar du ner vårt White Paper

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

9 sep 2021 • Kunskap, Säkerhet, Axelent Safety Group, Artikel

Axelent Safety Group tar säkerhetsfrågorna till nya höjder

Ända sedan starten för 30 år sedan har säkerhet i våra kunders produktion varit Axelents huvudfok...

7 sep 2021 • Kunskap, Säkerhet, Movie

”Säkerhet får en större och större roll i vår vardag”

Vi träffade Axelent Safety Groups medlemmar i Köpenhamn för att få en inblick i vad de arbetar me...

2 sep 2021 • Kunskap, Movie, Säkerhet

Tips för hur du kommer att lyckas med din maskinsäkerhet

Vid en riskfylld situation står konstruktörer ofta inför utmaningen att hitta en skyddsåtgärd som...

24 aug 2021 • Kunskap, FAQ, Säkerhet

En del brytare hindrar dörren från att öppnas

En del brytare hindrar grinden/dörren från att öppnas (”skyddslåsning”). När behövs sådana brytare?