Tips Axel Part4 Web Image 800X530)

 

 Axel tipsar – Vad är syftet med tvåhandsmanövrering?

Med tvåhandsmanövrering avses ofta ett sätt att starta en farlig process och säkerställa att operatören inte kan sträcka sig in i riskområdet med ena handen. Men det är bara ena halvan av sanningen. Om vi tittar på definitionen i EN ISO 13851 finns det ytterligare två punkter som är värda att överväga:

  1. ”[Tvåhandsmanövrering är en] anordning som kräver samtidig aktivering genom användning av båda händerna för att kunna starta och hålla igång farliga maskinfunktioner och därigenom utgör en skyddsåtgärd endast för personen som aktiverar den”.
  2. Knapparna startar inte bara den farliga funktionen, utan de måste hållas ned, tills faran är över. I en tillämpning med lång cykeltid innebär detta att operatören måste hålla båda knapparna nedtryckta tills cykeln har slutförts. Detta innebär också att rörelsen måste upphöra så snabbt som möjligt om operatören släpper en av knapparna. Tvåhandsmanövrering är därmed en kontrollfunktion som tvingar operatören att stanna på en definierad plats utanför riskzonen så länge faran föreligger.

    Men den skyddar bara en operatör. Andra skyddas inte. Därför kan det vara nödvändigt att vidta andra säkerhetsåtgärder för att skydda andra runt maskinen. Detta kräver åtminstone följande (jämför EN ISO 12100 avsnitt 6.2.11.8):
  • Hela den tillgängliga riskzonen måste vara synlig från operatörens arbetsstation. Annars kan operatören oavsiktligt utsätta en person för fara.
  • Åtkomstöppningar till riskzonen ska vara så små som möjligt, så att ingen avsiktligt kan sträcka sig in i riskzonen eller råka snubbla och falla in. Helst skulle åtkomstöppningen bara vara precis så stor så att åtgärden kan utföras, till exempel mata in och ta ut delar. För att göra åtkomstöppningen bara vara precis så stor så att åtgärden kan utföras, till exempel mata in och ta ut delar. För att göra åtkomstöppningen mindre kan det vara nödvändigt att installera stationära och/eller rörliga skydd.

EN ISO 13851, där man tar upp tvåhandsmanövrering, är en av de tre viktigaste grundläggande säkerhetsstandarderna för manuella arbetsstationer som nyligen har reviderats. I vårt White Paper tipsar vi om vad man också bör ta i beaktning vid dessa arbetsmiljöer.

Här laddar du ner vårt White Paper

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

Hålla människor ute eller robotar inne?

Att välja lämpliga säkerhetsåtgärder, inklusive säkerhetsstängsel, kräver en grundlig riskbedömning.

SAVE THE DATE - Axelent Safety Webinar den 15 november kl. 11:00

Safety Webinar - "Nya standarder för maskinsäkerhet och maskinförordningen" 

SAVE THE DATE - Axelent Safety Webinar den 8 juni kl. 11:00

Ämnet är "Från riskbedömning till val av säkerhetsskydd" 

Hur rätt säkerhetsavstånd minskar risken för olyckor

Säkerhetsaspekten är viktig inom varje bransch eller verksamhet - Finn användbara tips!

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.