Amanda Hilding)

 

    

För mig är Axelent ett globalt bolag med rötterna kvar i sitt ursprung i Hillerstorp i Småland. Bolaget värnar om bygden runt omkring och ser och förstår den stora nyttan av Gnosjöandan. Att bygga relationer och samarbeten med lokala leverantörer och därefter erbjuda kunder världen över produkter av enbart högsta kvalitet, det är något unikt. Att ha en bra relation och ett gott samarbete med sina leverantörer avspeglar sig utåt mot våra kunder. Företagande är för mig att ha sina medarbetare, leverantörer och kunder nära. Tillsammans skapar vi ett värde som får betydelse för dem som är runt omkring oss. Själv har jag tre intressen som styr mitt ledarskap och mitt sätt att jobba: kommunikation, innovation och samarbete.

Kommunikation är en avgörande del i företagsamhet. För att uppnå tillväxt krävs en vision, tydliga mål och uppföljning. Om kommunikationen saknas kommer målen aldrig att nås. Kommunikation handlar även om att skapa en förståelse inom organisationen. Att svara på frågan ”Varför gör vi detta?” skapar insikt till beslutet.

Att vara innovativ, tänka nytt och att hitta lösningar på nya utmaningar, är att vara steget före. Ett företag kan vara innovativt på många olika sätt. För att uppnå innovation behövs det enligt mig en öppenhet så att idéerna kommer fram. Det är i tuffa tider som företaget behöver dem som mest. När man släpper fram idéerna, det är då man får den bästa framgången. 

Article Looking Forward Amanda Hilding 800X530

 

   

Amanda Hilding tillträdande vd -
Med blicken framåt

Det är med spänning och förväntan som jag går in som ny vd för Axelent AB. Att få vara en del av Axelent, och dessutom ta över posten som vd efter min far, känns mycket ärofyllt. Jag ser fram emot att få vara en del av verksamheten och att ta bolaget mot nya mål.

Jag började bygga min egen relation till Axelent när jag i tonåren fick chansen att sommarjobba på bolaget. Uppgifterna var många, alltifrån att arkivera papper och packa skruv till att vikariera på kundtjänst. Att få den erfarenheten som ung har påverkat mig genom åren. Jag fick lärdom om hur det är att jobba på ett företag, samt inblick i hur en tillverkningsindustri fungerar. Det präglade mig och gjorde att mitt intresse för företagande växte.

Efter gymnasiet flyttade jag till Karlskrona för vidare studier. Jag blev civilingenjör inom industriell ekonomi, och efter några år i arbetslivet fick jag frågan från en av ägarna till Edströms Verktyg om jag ville ta över vd-posten. Jag tackade ja och var verksam där i tre år, fram till min nyss avslutade mammaledighet.
Under de senaste tre åren har jag även varit en del av Axelents styrelse och har därmed fått följa bolagets resa och utveckling. Det har varit mycket intressant och givande att ta del av Axelents arbete världen över. 

"Jag tror på framtiden, det gäller att ha blicken framåt. Axelent är ett starkt bolag med god stabilitet och en bred verksamhet med många pågående projekt. Varje avdelning är en del av arbetet. Marknaden är alltid föränderlig, därför är det viktigt att vara förberedd på förändringarna samt vara den aktör som bestämmer och leder marknaden framåt. Axelents satsningar ökar bolagets konkurrenskraft."

 

En central och viktig del för ett företag är dess lönsamhet. Utan lönsamhet har vi ingen tillväxt. Det är av stor vikt att vi samarbetar för att nå våra mål. Det är inte av egen kraft som vi når resultat. Ett företag har mängder av relationer: medarbetare, leverantörskontakter, kundkontakter etc. Ett funktionellt samarbete är därför viktigt för att vårda dessa relationer.

Att vara ett bolag som erbjuder säkerhet innebär stort ansvar. De händelser som har inträffat de senaste åren och den sista tiden, med coronaviruset i centrum, har påverkat oss alla. Idag har vi en marknad som är ostabil. Begreppet säkerhet och dess olika innebörder kommer att prägla världen under många år framöver, och prioriteras allt högre. Axelent kommer att ha en betydande roll i detta. Som bolag kan vi utbilda och informera våra kunder världen över så att de i sin tur vet hur deras arbetsmiljö kan bli säker. Åren som kommer kan bli svåra. Därför är det viktigt att vi arbetar igenom de utmaningar som kommer, och inte glömmer att utmaningar ger oss som bolag nya möjligheter. Det som väntar gör oss starkare.

Av erfarenhet är företag försiktiga med att investera efter en stor kris. Det kommer att ta ett tag innan nya maskiner inhandlas eller nya bostäder byggs i den takt som det har gjorts tidigare. I sådana lägen tror jag att kunskap och relationer är extra viktiga. En produkt kan inte säljas av sig själv, det är företaget och dess medarbetare som säljer den. Det som kommer att avgöra åren framöver är på vilket sätt produkten paketeras.

Jag tror på framtiden, det gäller att ha blicken framåt. Axelent är ett starkt bolag med god stabilitet och en bred verksamhet med många pågående projekt. Varje avdelning är en del av arbetet. Marknaden är alltid föränderlig, därför är det viktigt att vara förberedd på förändringarna samt vara den aktör som bestämmer och leder marknaden framåt. Axelents satsningar ökar bolagets konkurrenskraft. Mitt jobb nu handlar om att lära känna varje avdelning – se, lyssna och lära. Med de nyckelorden kan vi jobba vidare och ta nya steg mot Axelents fortsatta utveckling.

Jag tror att de största utmaningarna som Axelent står inför är tuffare miljökrav, restriktioner och eventuella nya direktiv från EU. Axelents stora kunskap och effektivitet kommer att vara en tillgång. En stor del handlar om att vara aktiv och att arbeta med dessa utmaningar. Genom vårt engagemang får vi större förtroende. Här kan Axelent bli en nyckelspelare. 

En annan utmaning som Axelent står inför redan nu är kompentensförsörjningen över tid. Många företag och intressegrupper konkurrerar idag om samma plats, och att vara en attraktiv arbetsgivare ger effekt direkt. Jag tror att man som arbetsgivare måste vara aktiv på många olika plattformar, inom såväl skola och kommun som på sociala medier.

Axelent är ett bolag och en aktör som kommer att finnas på de flesta marknader framöver. Vi kommer att bli ett säkerhetsbolag som ser till individen och som skapar trygghet för kunderna. Kunskapen kring säkerhet kommer att komma från oss till våra kunder.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Hur möter vi framtidens rekryteringsbehov inom tekniska yrken?

Att rekrytera till industrin och tekniska yrken är en utmaning idag. Vi har pratat med Cecilia Da...

Hållbarhet i fokus vid installation av laddningsstationer

Axelent har hållbarhet i fokus när man investerar i att erbjuda personalen möjlighet att ladda si...

Ett långvarigt partnerskap blev grunden för X-Protect

När vi möter Edvin Lindqvist hos Inca Plast så är det glädje och stolthet som står i fokus

Innovation och hållbarhet får genomslag i hela verksamheten

Axelent hade inte varit där de är idag – de hade inte vunnit globala marknadsandelar, haft stora...

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.