Innovation och hållbarhet får genomslag i hela verksamheten

 

”Det är något speciellt med företag som Axelent, där grundarna också fortfarande jobbar kvar i företaget. Det gör att värderingar som exempelvis innovation och hållbarhet får genomslag i hela verksamheten. Familjeföretag som utmärks av att de värdingeringar som grundarna och ägarna har finns på plats och präglar verksamheten.

De hade inte vunnit globala marknadsandelar, haft stora exportinkomster och öppnat fabriker i andra delar av världen – om de inte ständigt hade utvecklat och förädlat sina produkter och erbjudanden."

 

Det gäller särskilt i utmanande perioder. För tio år sedan inträffade den stora fordonskrisen och finanskrisen. Just nu är vi inne i en riktigt tuff ekonomisk tid under coronapandemin.
Det påverkar oss oerhört hårt, eftersom vi är så beroende av handel och utbyte med vår omvärld. Under de decennier som Axelent har funnits har företag även hotats av protektionistiska vindar. Röster har höjts om att man ska samarbeta mindre, stänga gränser och begränsa handeln.
Vad många då glömmer bort är att all handel och alla jobb är lokala. Utan lokala jobb, ingen handel – och vice versa. Öppenhet mot omvärlden – handel – är helt avgörande för att behålla jobben i bygden.

 

Företagen och jobben lokalt är ett framgångskoncept och en inställning som har identifierats i Axelent och är vad man kan kalla för ”ta-sig-för-samhet”.

 

Ta-sig-för-samhet innebär att man inte sitter på händerna och väntar på att någon annan ska göra något, utan att man gör det själv. Man tar sig för saker, visar eget ansvar och tar även ansvar för andra.
Kärnan i det är att väldigt många är beroende av varandra. Har ett företag det kärvt får det följdverkningar för andra företag. Det här osynliga nätverket mellan underleverantörer, såväl konkurrenter som kollegor, skapar tillit och förtroende.

"Det handlar om bra samarbete men också om att vara kreativ och hitta nya vägar med hela världen som marknad.”

- Annie Lööf

Partiledare för Centerpartiet och uppvuxen i Maramö, mellan Värnamo och Hillerstorp.

 

Källa: Reportage ur Axelents bok ”30 år av säkerhet”

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Mot en säkrare och hållbar värld

Hållbarhet är en central del för vår verksamhet

Vi drivs av 100% förnybar energi

På Axelent strävar vi efter hög effektivitet i användningen av naturresurser 

Personerna bakom dörren

Axelents innovation bygger på bra idéer och att tänka enkelt. Följ med på resan och se hur en ny...

Här är teamet som tar hand om dig

På Axelent har vi ett helt team som är beredda att ta hand om dig. Oavsett om det är en offert, e...