Ett långvarigt partnerskap mellan Axelent och Inca Plast

Resan till att skapa ett helt nytt produktsortiment kan vara lång, komplicerad och utmanande på många sätt. Men när vi möter Edvin Lindqvist hos Inca Plast så är det glädje och stolthet som står i fokus. Inca Plast har varit med på resan kring utvecklingen av X-Protect redan från start, en process som pågått sedan slutet på 2018.

I detta reportage får du följa med bakom kulisserna om företagets historia, dess hållbara plastprodukter liksom om partnerskapet med Axelent.

 

Edvin Lindqvist, Inca Plast

Inca Plast är ett typiskt familjeföretag från den här regionen
”Min morfar började jobba med plast på 60-talet. Det som idag är Inca Plast drog i gång 1982 och hette då till en början Sten Liljas mekaniska. När min morfar gick bort 1986 tog min mamma över tillsammans med pappa. Den första kunden som företaget fick vid starten finns fortfarande med oss och är idag en av våra största kunder. Vi är totalt 20 anställda och finns i Hillerstorp.

Vi producerar mycket tekniska artiklar med höga krav på material och ytfinish. Axelent är en av våra absolut största industrikunder, men vi arbetar också med flera andra typer av branscher. Allt ifrån gruvindustri, delar till motorsågar och smart belysning som några exempel på vad vi gör detaljer till. Vi vill alltid vara en utvecklingspartner, då vi ser det som nyckeln för att få fram så bra produkter som möjligt. Det innebär att vi är med på hela resan och utvecklar produkterna tillsammans med kunden.”

Ett långvarigt partnerskap mellan Axelent och Inca Plast blev grunden för X-Protect
”Vårt samarbete med Axelent började 2016 genom ett samarbete med en annan leverantör. Då började vi göra toppluggen som sitter på överst på stolparna till Axelents maskinskyddslösningar, liksom fotkåpan som sitter längst ner på stolpen. Därefter blev vi ganska snabbt involverade i Axelents produktutveckling och gör idag de flesta formsprutade detaljerna till Axelent.

Trots att Axelent har vuxit och blivit ett så stort företag som det är idag upplever jag att den familjära känslan och det enkla samarbetet alltid levt kvar. Man kan åka till varandra och ta en kopp kaffe och spåna kring nya projekt. Vilket har bidragit till att det varit väldigt lätt att jobba tillsammans. Jag upplever att det är en öppenhet och ärlighet bolagen sinsemellan och alltid raka rör. Alla vill väl och vill verkligen att vi ska uppnå bästa möjliga resultat. Att vi sedan har den geografiska närheten genom att vi båda befinner oss i Hillerstorp gör det självklart också enklare”

Vikten att få vara med i ett tidigt skede i designfasen av projektet
”Vi kom i kontakt med projektet då Johan Axelsson, en av Axelents ägare, berättade om ett nytt kommande produktsortiment som de spånat kring där man skulle extrudera produkter. Lite skämtsamt föreslog jag då att det måste vi satsa på att göra ihop. Sedan tog det ett tag innan jag insåg att han faktiskt hade nappat på det förslaget.

Att få förtroendet att göra något som vi inte gjort innan var otroligt inspirerande och vi fick vara med att sätta upp en helt ny form av tillverkning. Jag såg det som ett kvitto på att Axelent har uppskattat vårt samarbete genom åren och att de ville göra den här satsningen tillsammans, vilket vi verkligen har gjort. Hela denna process har vi gjort helt och hållet tillsammans från början till slut med allt från att hitta rätt samarbetspartner och maskinleverantör till utvecklingen av produkterna. Metoden kring extrudering var helt nytt för oss som företag även om vi kan formsprutning. Ibland tänker jag att det kanske är tur att både vi och Axelent var nya inom det här området. Hade man i förväg känt till alla utmaningar och slit, så hade man kanske aldrig vågat satsa. Men utmaningarna har varit värt det liksom att man vågat och orkat vara uthållig, för resultatet ser vi i dag - en riktigt bra innovativ produkt. Det har hela tiden varit utgångspunkten, att fokus inte ligger på det kommersiella utan det ska bli den bästa möjliga produkten. Det har varit ett kontinuerligt lärande från båda sidor, och svårigheterna vi mött på har till största del berott på att Axelent verkligen spänt bågen och siktat mot ett mål man satt upp kring hög kvalitet och styrka hos produkten, utan att vika sig.

Även om det så klart varit jobbigt många gånger, har det ju varit väldigt kul under processen. Det är roligt att jobba med Axelent. Vi har ju suttit i oändligt många möten, men även när det varit som mest mörkt och motigt så har det varit en god ton och en positivitet. Jag tycker också att det har varit inspirerande att få jobba med en så pass komplex produkt, då det är många saker som måste synkas ihop. Just att vi fått vara med och leverera helheten, och att vi fått vara med på resan från början till slut. Att få göra resan tillsammans med både kunder och samarbetspartners är det vi på Inca brinner för.”

Vikten av att kunna erbjuda hållbara produkter
”Det är idag jätteviktigt för våra kunder att vi kan erbjuda hållbara produkter och i framtiden kommer det vara A och O. Vi har redan en bra utgångspunkt då vi använder mycket återvunnen plast liksom att plasten är återvinningsbar när den inte ska brukas mer. Plast får ofta ett oförtjänt dåligt rykte, tycker jag, då plast många gånger är mycket miljövänligare (med ett lägre carbon footprint) att utvinna än många andra material.

Idag är kravet från kunder ofta att man redan från projektets start inleder med att man ska hitta en så hållbar lösning som möjligt. Detta ser vi genomsyrar alla branscher idag, och Axelent har samma vision. Av den totala mängden plast vi köper in är ca 30 % återvunnet eller biobaserat. På Axelents befintliga produkter är den siffran ännu högre, ca 65 %.

Jag ser samarbetet med Axelent som hållbart på flera olika sätt, inte bara att vår plast är återvinningsbar vilket såklart är en viktig aspekt i hållbarhetssynpunkt. Axelent har som strategi att samarbeta med leverantörer i närområdet vilket skapar långsiktigt tillväxt för hela bygden.

Jag upplever att det finns en unik entreprenörsanda hos Axelent. Trots storleken så finns verkligen den genuina Gnosjöandan kvar i företag med den familjära känslan. Axelent är också orädda för att testa nya vägar och att göra den resan tillsammans med samarbetspartners.”

Ett långvarigt partnerskap blev grunden för X-Protect
Ett långvarigt partnerskap mellan Axelent och Inca Plast

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Hur möter vi framtidens rekryteringsbehov inom tekniska yrken?

Att rekrytera till industrin och tekniska yrken är en utmaning idag. Vi har pratat med Cecilia Da...

Hållbarhet i fokus vid installation av laddningsstationer

Axelent har hållbarhet i fokus när man investerar i att erbjuda personalen möjlighet att ladda si...

Innovation och hållbarhet får genomslag i hela verksamheten

Axelent hade inte varit där de är idag – de hade inte vunnit globala marknadsandelar, haft stora...

Personerna bakom dörren

Axelents innovation bygger på bra idéer och att tänka enkelt. Följ med på resan och se hur en ny...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.