Sven Toftgård, Jim Sundgren, Emma Sundelius och Simon Palm från Axelent

Personerna bakom dörren

Dörrar är väldigt basic, egentligen. Det finns ett utbud av standardportar och de funkar efter olika grundprinciper. Sedan kan man modifiera och kombinera olika komponenter för att lösa kundens problem.

"När vi får en förfrågan är detta det första vi gör – kollar vad som finns i produktportföljen och ser om vi kan anpassa det vi redan har." säger Sven Toftgård, produktansvarig på Axelent.

Målsättningen är att med så få delar som möjligt kunna göra så mycket som möjligt:

"Tankesättet kring dörrar – och allting vi gör egentligen – är att det ska vara modulbaserat, lite som Lego. Hemligheten är väl att ha få men bra byggstenar som vi sedan kan kombinera på olika sätt för att lösa kundernas problem och utmaningar", säger Sven.

Interna eller externa idéer

Hur önskemål och idéer genereras är lite olika från fall till fall. Ibland kommer det från säljarna som har direktkontakt med kunderna, ibland via återförsäljare eller vår dotterbolag världen över, som sedan vänder sig till huvudkontoret.

"Det varierar lite hur mycket kunderna själva kan. Många maskinleverantörer levererar en komplett lösning inklusive maskinskydd. Sedan kan man komma ut till en äldre maskin som nu ska åtgärdas, antingen om den har ett äldre maskinskydd som ska uppdateras eller om den inte har någon form av maskinsäkerhet alls. Då har de kanske inte lika bra koll och då får vi ta en större roll", säger Simon Palm, säljare på Axelent.

Axelent har en relativt nystartad R&D-avdelning som bearbetar och utvecklar nya produktidéer, antingen efter kunders önskemål eller utifrån eget huvud – oftast det förstnämnda.

"Antingen har vi ett problem som ska lösas eller ett behov som ska fyllas. Det första vi frågar oss är: Vilket är det?" säger Emma Sundelius, produktutvecklingschef på Axelent.

Idéerna vidareutvecklas och tas vidare till teststadiet, där man med prototyper eller modeller tittar på om det fungerar så som man tänkt. Sedan konstruerar man vidare i CAD-program på dator.
Själva testandet kan ske antingen in-house eller på externt testlabb när det krävs. Hur mycket kunden är inblandad under själva utvecklings- och testfasen, varierar.

"Vi gillar verkligen att ha en dialog och jobba tillsammans med kund, och vi ser det som en stor förmån. Vissa kunder har vi samarbetat med en längre tid. De har samma driv- och utvecklingspassion som vi vilket gör allting mycket roligare och slutresultat blir bättre eftersom de har erfarenhet från verkligheten", säger Emma Sundelius.  

 

 

 

"Antingen har vi ett problem som ska lösas eller ett behov som ska fyllas. Det första vi frågar oss är: Vilket är det?"

Emma Sundelius, produktutvecklingschef på Axelent

Närheten allt viktigare

Någonstans i processen – ibland tidigt, ibland sent – blir också inköp inblandade, för att samordna och planera hur komponenter ska köpas in.

"Vi blir involverade i komponenterna till en dörr, när det gäller de produkter som vi själva inte kan tillverka. Det är lite olika hur vi arbetar och när vi blir involverade i processen. Vid framtagning av enklare produkter blir vi involverade sent i processen. Vid mer komplexa produkter blir vi involverade tidigare i processen och då väljer vi en leverantör i det tidiga stadiet. Detta för att utveckla en produkt tillsammans med en leverantör för att den ska bli optimalt produktionsanpassad och till rätt kostnader", säger Jim Sundgren, inköpschef på Axelent.

En sak som blivit extra tydlig under pandemin är hur viktigt det är för Axelent att ha leverantörer i sitt närområde:

"Att använda sig av nationella leverantörer är en stor fördel, inte minst med dagens obalans och kapacitetsbrist som råder inom transportbranschen. Vi har mycket korta ledtider hos leverantörer i Sverige och vi samarbetar till stor del med lokala leverantörer. Detta tillför oss en stor flexibilitet och hög leveranssäkerhet. Skulle vi få kvalitetsproblem eller om vi vill göra en förändring på en produkt kan vi åtgärda detta omgående. Detta är faktorer som vi värdesätter väldigt högt", säger Jim Sundgren.

 

Lyckad produkt kan bli permanent

En ny kundunik lösning uppfyller den kundens behov och löser de utmaningar och problem som funnits där och då. Blir den riktigt lyckad, kan den sedan mycket väl leta sig in i sortimentet och bli standard. Ett gott exempel på det är den kombinerade slag- och skjutporten.

"En kund inom maskinbyggnadsbranschen kom till oss med en utmaning. De hade ont om utrymme och behövde en port som skapade en stor öppning. Men den fick inte ta mycket plats vid öppning, vilket är ett klassiskt dilemma när man bygger portar. I det här fallet kunde de inte heller ha en toppskena. Så utmaningen blev; stor öppning, ingen skena och inga stora dörrblad som var i vägen. Där lyckades vi skapa en hybrid, en kombination av slag- och skjutport så att de kunde skjuta ihop dörrbladen.
Det blev en så lyckad lösning att den nu finns som en standardlösning hos oss", säger Sven Toftgård.

 

Från kundens synvinkel, vilka är de viktigaste parametrarna att tänka på inför valet av dörr?

"Det är ytan man har att tillgå och att inte dörren kan utgöra någon risk, till exempel att den kan bli påkörd vid öppet läge. Sedan ska man inte köpa en port med större öppning än man behöver. Och sist men icke minst så har vi säkerheten kring dörren: Vilket lås ska adderas till dörren? Behövs säkerhetsbrytare? Och i så fall kanske även kabelstegar", säger Simon Palm.

För att hjälpa er att välja rätt dörr för rätt tillfälle har vi tagit fram några filmer och artiklar där vi lyfter varje dörrs unikhet. Alla delar i denna följetong kommer att publiceras på vår nyhetssida - Missa inte detta framöver!

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Hur möter vi framtidens rekryteringsbehov inom tekniska yrken?

Att rekrytera till industrin och tekniska yrken är en utmaning idag. Vi har pratat med Cecilia Da...

Hållbarhet i fokus vid installation av laddningsstationer

Axelent har hållbarhet i fokus när man investerar i att erbjuda personalen möjlighet att ladda si...

Ett långvarigt partnerskap blev grunden för X-Protect

När vi möter Edvin Lindqvist hos Inca Plast så är det glädje och stolthet som står i fokus

Innovation och hållbarhet får genomslag i hela verksamheten

Axelent hade inte varit där de är idag – de hade inte vunnit globala marknadsandelar, haft stora...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.