Trucken – oumbärlig men farlig

Trucken är lika oumbärlig som arbetsredskap inom industrin som den är livsfarlig om den inte används på ett korrekt sätt. Bara i USA genererar olyckor med gaffeltruckar 85 dödsfall om året och står för 1/6 av alla arbetsplatsolyckor med dödlig utgång.

Axelent_800x530_AW5_storbritannien.png)

 

Storbritannien
I såväl Storbritannien som Sverige visar statistiken att truckar är den maskin som orsakar i särklass flest arbetsplatsolyckor. Bara i Storbritannien resulterar gaffeltruckolyckor i 1 300 sjukhusvistelser om året – det är fem brittiska arbetare om dagen, enligt British Safety Council. Mest utsatta är de gående på arbetsplatsen, de motsvarar 57 % av de skadade i Storbritannien och 80 % av de skadade i USA. I sin studie skriver British Safety Council att många av olyckorna hade kunnat undvikas om företag såg till att mer konsekvent dela upp områden för gående och fordon.

Axelent_800x530_AW52_usa.png

 

USA
I USA där omkring 85 personer om året omkommer och 34 900 skadas svårt i truckolyckor, beräknar the Occupational Safety & Health Administration (OSHA) att olyckorna skulle kunna minskas med 70 % om arbetsplatserna satsade på en mer stringent policy kring utbildning och säkerhetsåtgärder. Utöver lidandet som skulle undvikas skulle den sammantagna kostnaden som truckolyckorna genererar minska med 94,5 miljoner dollar – varje år.

Axelent_800x530_AW52_australien.png)

 

Australien
Ett land som stadigt minskat andelen olyckor kopplade till truckar är Australien. År 2008 låg antalet svårt skadade på 1 110 personer, sju år senare hade den siffran minskat till 800. Landet har satsat stort på att säkerhetsutbilda såväl truckförare som övriga anställda på arbetsplatser där truckar förekommer.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

9 sep 2021 • Kunskap, Säkerhet, Axelent Safety Group, Artikel

Axelent Safety Group tar säkerhetsfrågorna till nya höjder

Ända sedan starten för 30 år sedan har säkerhet i våra kunders produktion varit Axelents huvudfok...

7 sep 2021 • Kunskap, Säkerhet, Movie

”Säkerhet får en större och större roll i vår vardag”

Vi träffade Axelent Safety Groups medlemmar i Köpenhamn för att få en inblick i vad de arbetar me...

2 sep 2021 • Kunskap, Movie, Säkerhet

Tips för hur du kommer att lyckas med din maskinsäkerhet

Vid en riskfylld situation står konstruktörer ofta inför utmaningen att hitta en skyddsåtgärd som...

24 aug 2021 • Kunskap, FAQ, Säkerhet

En del brytare hindrar dörren från att öppnas

En del brytare hindrar grinden/dörren från att öppnas (”skyddslåsning”). När behövs sådana brytare?