Trucken – oumbärlig men farlig

Trucken är lika oumbärlig som arbetsredskap inom industrin som den är livsfarlig om den inte används på ett korrekt sätt. Bara i USA genererar olyckor med gaffeltruckar 85 dödsfall om året och står för 1/6 av alla arbetsplatsolyckor med dödlig utgång.

Axelent_800x530_AW5_storbritannien.png)

 

Storbritannien
I såväl Storbritannien som Sverige visar statistiken att truckar är den maskin som orsakar i särklass flest arbetsplatsolyckor. Bara i Storbritannien resulterar gaffeltruckolyckor i 1 300 sjukhusvistelser om året – det är fem brittiska arbetare om dagen, enligt British Safety Council. Mest utsatta är de gående på arbetsplatsen, de motsvarar 57 % av de skadade i Storbritannien och 80 % av de skadade i USA. I sin studie skriver British Safety Council att många av olyckorna hade kunnat undvikas om företag såg till att mer konsekvent dela upp områden för gående och fordon.

Axelent_800x530_AW52_usa.png

 

USA
I USA där omkring 85 personer om året omkommer och 34 900 skadas svårt i truckolyckor, beräknar the Occupational Safety & Health Administration (OSHA) att olyckorna skulle kunna minskas med 70 % om arbetsplatserna satsade på en mer stringent policy kring utbildning och säkerhetsåtgärder. Utöver lidandet som skulle undvikas skulle den sammantagna kostnaden som truckolyckorna genererar minska med 94,5 miljoner dollar – varje år.

Axelent_800x530_AW52_australien.png)

 

Australien
Ett land som stadigt minskat andelen olyckor kopplade till truckar är Australien. År 2008 låg antalet svårt skadade på 1 110 personer, sju år senare hade den siffran minskat till 800. Landet har satsat stort på att säkerhetsutbilda såväl truckförare som övriga anställda på arbetsplatser där truckar förekommer.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

Riskbedömning – Sättet du gör det på räknas!

Vi ger dig Axelents riskbedömningsguide – kostnadsfri på vår Safety Hub!

”Renoverade” säkerhetsstandarder för automatiserade lager och transportsystem

Uppdaterade standarder för automatiserade lager och transportsystem - Vi har lösningen!

Investera i säkerhet som uppfyller kraven

För företag inom industrisektorn, är det viktigt att arbeta kontinuerligt för att förbättra säker...

Axel förklarar maskinstandarder!

Vi guidar dig i maskinstandarder

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.