”Renoverade” säkerhetsstandarder för automatiserade lager och transportsystem

 

Under de senaste åren har helautomatiska höglager med moderna styrsystem poppat upp över hela Europa. Pandemin har drivit på denna utveckling och online-försäljare och företag med logistiklösningar upplever enastående tillväxt.

Automatiska lager med intilliggande transport- och sorteringssystem, orderplockning och in- och utgångar medför flera risker från de tillhörande maskinerna. Vilket har resulterat i att man justerat två av de viktigaste säkerhetsstandarderna inom detta område i år.

 

Vilka är de två standarderna?

EN 528 som behandlar ”Staplingskranar - Rälsbunden utrustning för insättning och utplockning - Säkerhetsregler” (så kallade S/R-maskiner) och dess närmaste omgivning publicerades redan i mars 2021. Standarden är mycket detaljerad och specifik, vilket gör den till ett måste för alla tillverkare, systemdesigners och företag som använder sig utav S/R -maskiner.


EN 619
, den andra standarden, innefattar ”Transportörer och transportsystem - Säkerhets- och EMC-krav för utrustning för mekanisk hantering av enhetslaster” och är nära publicering. Den behandlar alla typer av transportsystem som används i praktiskt taget alla branscher. Med sitt breda tillämpningsområde och det breda utbudet av produkter och system är det troligtvis en av de viktigaste typ C1 -standarderna.

 

 

Föregångarna till dessa standarder var båda relativt gamla och täckte inte många av de säkerhetsfrågor som har uppstått genom de senaste tekniska innovationerna inom respektive område. Båda dessa standarder fokuserar främst på tre säkerhetsaspekter:

  • att säkra upp arbetsmiljö för människor när maskinerna är igång
  • att på ett säkert sätt inaktivera utrustning medan personer arbetar med den (eller när de befinner sig i riskzonen) - denna säkerhet kallas ofta för "inträde med hela kroppen"
  • säkra driftsätt och driftlägesändringar

 

Vad innebär uppdateringarna av EN 528 och EN 619 för industrin?

Vikten av tidig, systematisk och detaljerad riskbedömning framhävs av de nya standarderna, liksom systematisk verifiering och validering av de säkerhetsåtgärder som vidtagits. Tydliga och strikta regler fastställs gällande säkerhetsskydd (nätväggar), övervakning av dörrar och närvaroavkänning inne i riskområden. EN 528 fokuserar också på driftlägen och säkra ändringar från ett läge till ett annat.

Den nya EN 619 kommer att introducera ett ”områdeskoncept” som delar upp transportsystem i offentliga- och trafikområden, arbetsplatser, begränsade områden och riskområden. Konceptet handlar till stor del om säkerheten vid in-/utgångspunkter till riskzoner för både personer och transporterad last. Storleken på öppningarna och skydd som begränsar tillgången till riskzoner kommer att uppdateras och specificeras mer exakt.
EN 619 strävar också efter att inkludera säkerhetskrav för ny teknik som introduceras i transport- och lagringssystem så som transportbilar, vertikala överföringsanordningar, golv- och hängconveyors och destinationskodade fordon.

Hur kan Axelent hjälpa till?

Axelent erbjuder mycket av den säkerhet som behövs för att säkerställa dessa miljöer: maskinskydd och dörrar, in-/utgångar, skyddsräcke för gångvägar och fallskydd vid entresol, samt lämpliga lås.
Till exempel kräver EN 528 att dörrarna som ger åtkomst endast kan öppnas utåt och detta görs bara möjligt från utsidan med en nyckel i låset, men däremot kan man när som helst utan en nyckel öppna från insidan.
Dessa krav uppfylls av våra olika X-It varianter däribland vårt elektroniska lås med frigöringsfunktion. En förreglingsbrytare måste dock alltid läggas till X-It-låset.

Relevanta standarder som du kanske vill kolla upp: 

EN ISO 11161: 2010 - Integrerade tillverkningssystem - Grundläggande krav (för närvarande under översyn). Denna standard innehåller detaljerade krav och användbara tips om säkerheten för system som består av flera maskiner, robotar och transportörsystem. Det hjälper särskilt styrsystemsdesigners att säkerställa driftlägenas säkerhet, tillgång till riskzoner och felsökning/underhåll "i farten".

ANSI B11.20: 2017 - Säkerhetskrav för integration av maskiner i system. Även om detta är en amerikansk standard som inte är tillämpad i EU, så är den mer uppdaterad än nuvarande ISO 11161: 2010 och kommer därför att vara till hjälp för designers av IMS. Mycket av dess innovationer kommer att tillämpas i revisionen av ISO 11161.

ISO 3691-4: 2020 - Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 4: Förarlösa industritruckar och deras system. Denna nya standard behandlar också förarlösa robotvagnar som lyfter och transporterar gods mellan obemannade lagringsområden och orderplockning/idrifttagning av arbetsplatser.

EN ISO 24134: 2018 - Industritruckar – Tilläggskrav på automatiska funktioner på truckar

ANSI/ITSDF B 56.5: 2019 - Säkerhetsstandard för destinationskodade industrifordon och automatiserade funktioner för bemannade industrifordon

ANSI/RIA R 15.08-1: 2020 - Industriella mobila robotar - Säkerhetskrav - Del 1: Krav för den industriella mobila roboten

EN ISO 13482: 2014 Robotar och robotutrustning - Säkerhetskrav för icke-industriella robotar - Icke-medicinsk servicerobot

______________________________________________________________

1 Typ C -standarder innehåller säkerhetskrav för en viss produkt eller produktgrupp. För mer information om säkerhetsstandardernas struktur se länk till artikel:

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

Hålla människor ute eller robotar inne?

Att välja lämpliga säkerhetsåtgärder, inklusive säkerhetsstängsel, kräver en grundlig riskbedömning.

SAVE THE DATE - Axelent Safety Webinar den 15 november kl. 11:00

Safety Webinar - "Nya standarder för maskinsäkerhet och maskinförordningen" 

SAVE THE DATE - Axelent Safety Webinar den 8 juni kl. 11:00

Ämnet är "Från riskbedömning till val av säkerhetsskydd" 

Hur rätt säkerhetsavstånd minskar risken för olyckor

Säkerhetsaspekten är viktig inom varje bransch eller verksamhet - Finn användbara tips!

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.