Axel)

 

   

Axel förklarar maskinstandarder!

  • Maskindirektivet fastställer vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU.
  • Ett sätt att uppfylla maskindirektivets krav är att använda sig av harmoniserade standarder. Genom att följa en harmoniserad standard förutsätts det därför att direktivets krav uppfylls.
  • Standarderna inom maskinsäkerhet är indelade i tre kategorier; A-, B- och C-standarder. 
  • A-standarder är övergripande och definierar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för alla sorters maskiner B-standarder är gruppstandarder för säkerhet som behandlar en säkerhetsaspekt eller en typ av säkerhetsrelaterad anordning som kan användas för en mängd maskiner. C-standarder är säkerhetsstandarder för maskintyper som ger detaljerade säkerhetskrav med riskanalys, riskbedömning och riskreducering för en särskild maskin eller grupp av maskiner.
  • En CE-märkning på en maskin visar att maskinen fritt kan säljas på den europeiska marknaden eftersom den uppfyller maskindirektivet och eventuella andra krav. Genom märket intygar tillverkaren eller importören att maskinen uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.
  • Just nu sker en revidering av en av de främsta standarderna inom maskinsäkerhet, EN ISO 13849-1. Standarden ska skickas ut på remiss i juni 2020 och publiceras under 2021. EN ISO 13849-1 berör säkerhetsrelaterade delar av styrsystem och dess allmänna konstruktionsprinciper. Den är en av de största, globala maskinsäkerhetsstandarderna.

(källa SIS)

Om du vill lära dig mer om maskinstandarder och annat som rör säkerheten kring maskiner – Kontakta en säljare så förse vi dig med ett exemplar av vår Safety Book.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

Hålla människor ute eller robotar inne?

Att välja lämpliga säkerhetsåtgärder, inklusive säkerhetsstängsel, kräver en grundlig riskbedömning.

SAVE THE DATE - Axelent Safety Webinar den 15 november kl. 11:00

Safety Webinar - "Nya standarder för maskinsäkerhet och maskinförordningen" 

SAVE THE DATE - Axelent Safety Webinar den 8 juni kl. 11:00

Ämnet är "Från riskbedömning till val av säkerhetsskydd" 

Hur rätt säkerhetsavstånd minskar risken för olyckor

Säkerhetsaspekten är viktig inom varje bransch eller verksamhet - Finn användbara tips!

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.