Riskbedömning – Sättet du gör det på räknas!

 

Riskbedömning är verkligen inte den roligaste bland uppgifter som ska utföras av utvecklare och designingenjörer. Men det är obligatoriskt när det gäller design av säkra produkter, CE-märkning av maskiner och praktiskt taget alla andra produkter.

 

Orsakerna till att många tekniker ogillar uppgiften är lätta att förstå:

  • Riskbedömning leder ofta till sätta tillåtna gränser för användningen av maskiner. Säkerhetsåtgärder försvårar nästan alltid tillgången till maskiner och kostar cykeltid. Dessutom ökar de kostnaden för maskinen. Riskbedömning uppfattas alltså som en ”okreativ”-uppgift – tvärtom mot vad designers vill göra.
  • Många designers saknar fortfarande enkla, logiskt uppbyggda, lättförstådda riskbedömningsmetoder. I slutet av processen är man nästan alltid osäker. Har vi förbisett eller missbedömt något?

 

Hjälp på vägen – Vi delar med oss av Axelents Riskbedömningsguide

För att hjälpa design- och underhållsavdelningar med övergången till uppgiftsbaserad riskbedömning tillhandahåller Axelent den kostnadsfria broschyren "Riskbedömning inom maskinteknik".
Underlaget är ett utdrag ur en omfattande bok som vår säkerhetsexpert, Matthias Schulz, har skrivit om riskbedömning och beskriver kortfattat i praktiska termer hur man gör uppgiftsbaserad riskbedömning.

Broschyren finns tillgänglig på fem olika språk, medan den ursprungliga boken "Riskbedömning i praktiken" för närvarande bara finns tillgänglig på tyska.

Ladda ner Axelents Riskbedömningsguide och få mer information om säkerhetsfrågor på vår Säkerhets Hub!

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

Måste maskinskyddet jordas eller anslutas till skyddsutjämningskretsen?

Ja, detta krävs i de flesta fall från och med september 2021. Läs mer här… 

Dubbel skjutport – Perfekta lösningen vid maskinbetjäning vid två olika utrymmen

Idealisk vid pendelkörning och service vid två separata platser – Se filmen! 

Enkel skjutport utan skena - Det perfekta valet vid trucktrafik

Vid hantering av stora gods är en enkel skjutport utan skena ett idealiskt alternativ.

Enkel skjutport utan skena - Det perfekta valet vid trucktrafik

Dörren är det perfekta valet vid trucktrafik – Se vår installationsfilm!