Beställ din kopia av instruktionshandbok för X-Guard här!

Article Whitepaper Matthias Schultz New Standards EN ISO 13851 13857 13854 800X530)

 

Nya standarder definierar grunderna för manuella arbetsstationer

Antalet manuellt styrda arbetsstationer för maskiner har minskat avsevärt sedan början av 2000-talet. Automatisering och robotanvändning avlägsnar allt fler människor från fabriksgolven världen över.

Fel kan dock uppstå i automatiserad produktion och montering av komponenter och då krävs manuella strategier för nöddrift. Ibland är produktionspartierna helt enkelt inte tillräckligt stora för att en helautomatiserad produktion ska vara ekonomisk. Ytterligare en faktor som tar tillbaka den manuella driften är den stadiga trenden mot individualisering av produkter. När mängden identiska produkter ligger nära EN, kan manuell inmatning och montering av komponenter samt manuell start återkomma till arbetsplatsen.

Tre av de viktigaste grundläggande säkerhetsstandarderna inom detta område har nyligen reviderats:

  • EN ISO 13851 Maskinsäkerhet – Tvåhandsmanöveranordningar – Funktionella aspekter – Konstruktionsprinciper 2019-04
  • EN ISO 13854 Maskinsäkerhet – Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas 2019-09
  • EN ISO 13857 Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden 2019-10

Läs mer om dessa standarder i vårt White Paper

 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

Hålla människor ute eller robotar inne?

Att välja lämpliga säkerhetsåtgärder, inklusive säkerhetsstängsel, kräver en grundlig riskbedömning.

SAVE THE DATE - Axelent Safety Webinar den 15 november kl. 11:00

Safety Webinar - "Nya standarder för maskinsäkerhet och maskinförordningen" 

SAVE THE DATE - Axelent Safety Webinar den 8 juni kl. 11:00

Ämnet är "Från riskbedömning till val av säkerhetsskydd" 

Hur rätt säkerhetsavstånd minskar risken för olyckor

Säkerhetsaspekten är viktig inom varje bransch eller verksamhet - Finn användbara tips!

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.