Beställ din kopia av instruktionshandbok för X-Guard här!

Article Whitepaper Matthias Schultz New Standards EN ISO 13851 13857 13854 800X530)

 

Nya standarder definierar grunderna för manuella arbetsstationer

Antalet manuellt styrda arbetsstationer för maskiner har minskat avsevärt sedan början av 2000-talet. Automatisering och robotanvändning avlägsnar allt fler människor från fabriksgolven världen över.

Fel kan dock uppstå i automatiserad produktion och montering av komponenter och då krävs manuella strategier för nöddrift. Ibland är produktionspartierna helt enkelt inte tillräckligt stora för att en helautomatiserad produktion ska vara ekonomisk. Ytterligare en faktor som tar tillbaka den manuella driften är den stadiga trenden mot individualisering av produkter. När mängden identiska produkter ligger nära EN, kan manuell inmatning och montering av komponenter samt manuell start återkomma till arbetsplatsen.

Tre av de viktigaste grundläggande säkerhetsstandarderna inom detta område har nyligen reviderats:

  • EN ISO 13851 Maskinsäkerhet – Tvåhandsmanöveranordningar – Funktionella aspekter – Konstruktionsprinciper 2019-04
  • EN ISO 13854 Maskinsäkerhet – Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas 2019-09
  • EN ISO 13857 Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden 2019-10

Läs mer om dessa standarder i vårt White Paper

 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Säkerhet

14 jun 2021 • Säkerhet

Vi delar med oss!

Vi har samlat all vår kunskap om hur du kan skydda dig själv samt din personal, produktion, lager...

20 apr 2021 • Säkerhet

FAQ När behöver en dörr i ett maskinskydd en övervakningsbrytare?

29 mar 2021 • Säkerhet

När behövs så kallade oförlorbara fästelement? 

Ett fästelement som man inte kan tappa bort, oförlorbara, och som förblir förankrat till antingen...

10 feb 2021 • Säkerhet

Vad är minsta höjd för ett maskinskydd?

1400 mm, då är det inte möjligt att bara hoppa över. 1000 mm är tillåtet, men endast om det finns...