Arbetsplatsolyckor – så mycket kostar det företaget

Kostnaderna för bristande säkerhet inom automatiseringsindustrin är stora. Det handlar om allt från viten för brott mot arbetsmiljöregler till driftstopp – och självklart om den drabbade kollegan.

Att arbetsplatsolyckor kan ge allvarliga konsekvenser för såväl den drabbade som för dennes anhöriga, kollegor och chefer har vi på Axelent berört i tidigare artiklar. Men även monetärt kan en arbetsplatsolycka få katastrofala konsekvenser för ett företag. Bara inom EU uppgår den årliga kostnaden för arbetsplatsolyckor till 476 miljarder euro, enligt siffror från European agency for safety and health at work. Utöver emotionella och rent monetära kostnader för att ta hand om den skadade följer en rad indirekta kostnader så som ersättning av utrustning, produktionsstopp, vitesbelopp/skadestånd, rekrytering och upplärning av nyanställda och reducerad produktivitet från övriga anställda – för att nämna några.

Det är betydligt billigare att motverka skaderisken med rätt skyddsutrustning. Detta kan Axelent hjälpa dig med – över hela världen.

 

Ladda ner vår guide

aw_43_800x530_artikel_SE_1.png)

 

Indirekta kostnader för en arbetsplatsolycka:

 • Skadad maskin eller verktyg
 • Nedstängning av arbetsplatsen i samband med utredning
 • Vites/bötesbelopp
 • Rekrytering och upplärning av nyanställda
 • Administrativa kostnader i samband med olyckan
 • Reducerad produktivitet orsakad av lägre motivation bland övriga anställda
 • Negativ press
 • Rättsliga kostnader
aw_43_800x530_artikel_SE_2.png

 

Genomsnittlig kostnad för en olycka som orsakat förlorad tid (i Frankrike):

 • Metallurgi: 38 516 euro
 • Trä, papper, textil, kläder: 17 035 euro
 • Kemikalier, gummi: 22 734 euro

Årlig kostnad för arbetsrelaterade olyckor och skador.

 • 476 miljarder euro (inom EU)
 • 3,9 procent av BNP eller 2 680 miljarder dollar (i världen)

 

Källor: 
The American Society of Safety Engineers
Carsat, Frankrike
European agency for safety and health at work

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Säkerhet

20 jul 2021 • Säkerhet

Behöver du en snabb offert med säkerhetslösningar för din anläggning?

Hos oss får du en enkel och snabb process – från ditt behov till en säkerhetslösning på plats! Hä...

29 jun 2021 • Säkerhet

Varför krävs ett säkerhetsavstånd mellan stängslets insida och en fara?

Ett maskinskydd hindrar personer från att komma in i riskzonen. Men någon kan sticka in fingrarna...

14 jun 2021 • Säkerhet

Vi delar med oss!

Vi har samlat all vår kunskap om hur du kan skydda dig själv samt din personal, produktion, lager...

20 apr 2021 • Säkerhet

FAQ När behöver en dörr i ett maskinskydd en övervakningsbrytare?