Axelent Group

Vi skapar förutsättningar för en trygg och konkurrenskraftig industri

Axelent AB erbjuder ett komplett koncept inom säkerhet för maskiner, byggarbetsplatser, lager och kabelstegar. Axelents huvudkontor ligger i Hillerstorp där all produktutveckling, produktion, lagerhållning och förpackning sker. Axelent har försäljningskontor i 60 länder och produkterna säljs över hela världen.
Axelent Group består av de fyra företagen Axelent, Axelent Engineering, Axelent Software och Safe-X. De fyra företagen delar visionen att göra svensk industri konkurrenskraftig genom automatisering, säkerhet, effektiva rutiner, funktion och kompetens.

Axelent Safe-X

Säkerhet behöver inte vara komplicerat eller svårt. Det handlar om att välja rätt produkter för rätt ändamål. Safe-X erbjuder ett brett sortiment av säkerhetsprodukter för industri, lager och bygg. Storsäljaren heter ”BikeUp” som är ett unikt cykelställ i två våningar. Denna innovativa lösning fördubblar antalet cykelparkeringar.