Axelent Group

Vi skapar förutsättningar för en trygg och konkurrenskraftig industri

 

Axelent AB erbjuder ett komplett koncept inom säkerhet för maskiner, byggarbetsplatser, lager och kabelstegar. Axelents huvudkontor ligger i Hillerstorp där all produktutveckling, produktion, lagerhållning och förpackning sker. Axelent har försäljningskontor i 50 länder och produkterna säljs över hela världen.

Axelent Group består av de fyra företagen Axelent, Axelent Engineering, Axelent Solutions och Safe-X. De fyra företagen delar visionen att göra svensk industri konkurrenskraftig genom automatisering, säkerhet, effektiva rutiner, funktion och kompetens.