Visselblåsningsfunktion för Axelent Group

I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.  

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Hur lämnar jag min rapport?

När du lämnar en rapport kan du välja om du vill vara anonym eller önskar lämna dina kontaktuppgifter för att få personlig återkoppling. När du har lämnat in din rapport kommer ett ID och lösenord visas på skärmen. Det är viktigt att du sparar ID och lösenord för att ha möjlighet att logga in och följa din rapport. Eftersom vi inte loggar någon information om dig är detta enda chansen för oss att kommunicera.
Du kommer att ha ett meddelande från oss i det inloggade läget inom 7 dagar.

 

Det finns fyra sätt att lämna in en rapport:

  1. Besök: https://whistle.qnister.com/axelent
    För att vara fullt anonym rekommenderar vi att du skriver av länken i din webbläsare, samt använder en annan dator än den på din arbetsplats. Det är anledningen till att vi inte har gjort länken ovan klickbar.
  2. Du kan också scanna QR-koden till höger med din telefon för att nå formuläret.
  3. Du kan också lämna en rapport via telefon. Då ringer du +4636-33 00 740.
  4. Du kan också boka ett fysiskt möte med en kontakt på Qnister. Du bokar mötet genom att ringa +4636-33 00 741.

Är mitt ärende ett visselblåsarfall?

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera missförhållanden som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Rapporten ska gälla missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier. Även överträdelser inom en mängd lagar och bestämmelser med EU-rättslig grund såsom offentlig upphandling, produktsäkerhet, miljöskydd etc. omfattas. 

Vad är inte ett visseblåsarfall?  

Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall och ska inte rapporteras genom tjänsten. Lagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller information som rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet.

Vad krävs när jag ska göra en rapport? 

Du behöver inte ha bevis för att din rapport stämmer utan det räcker med att du har skälig anledning att anta informationen du lämnar är sann. Rapporten får inte grunda sig på rykten eller hörsägen och det är inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i rapporten. Notera att du kan ha rapporteringsskyldighet som ska hanteras i andra kanaler. Visselblåsartjänsten ska inte användas för uppgiftslämnande där du har rapporteringsskyldighet enligt verksamhetsspecifika lagar eller regler. Läs igenom all information på den här rapporteringssidan för att säkerställa att du lämnar din rapport i rätt kanal.

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.