Vad du kan göra för att garantera trafiksäkerheten på plats

Det finns flera saker du kan göra för att garantera trafiksäkerheten på din anläggning. Här är några exempel som kan vägleda dig i den riktningen: 

 

 • Ta fram en trafikhanteringsplan: Skapa en plan som beskriver trafikflödet på din anläggning, inklusive anvisade parkeringsområden, gångvägar för fotgängare och lastnings- och lossningszoner. 
   
 • Använd skyltar och markeringar: Markera tydligt trafikleder, gångvägar och faror med skyltar och markeringar för att hjälpa förare och fotgängare. 
   
 • Utbildning och undervisning: Utbilda alla anställda och besökare i trafiksäkerhetsregler och föreskrifter, inklusive hastighetsbegränsningar, stanna i korsningar och ge fotgängare företräde. 
   
 • Se till att trafikreglerna efterlevs: Se till att trafikreglerna följs och förhindra olyckor. 
   
 • Använd trafikdämpande åtgärder: Använd trafikdämpande åtgärder, t.ex. farthinder, fartgupp och chikaner, för att sakta ner trafiken och minska risken för olyckor. 
   
 • Underhålla fordon och utrustning: Se till att alla fordon och all utrustning som används på platsen är ordentligt underhållna och i gott skick för att förhindra mekaniska fel som kan orsaka olyckor. 
   
 • Gör regelbundna säkerhetsrevisioner: Genomför regelbundet säkerhetsrevisioner för att identifiera potentiella risker och genomföra korrigerande åtgärder för att förhindra olyckor. 

 

Genom att genomföra dessa åtgärder kan du bidra till att garantera säkerheten för alla personer på din anläggning och minska risken för olyckor. 

Klicka här för att få mer information om vårt påkörningsskydd.

 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Påkörningsskydd

X-protect påkörningsskydd har genomgått omfattande tester för att säkerställa dess prestanda

På Axelents toppmoderna testanläggning har X-Protect genomgått omfattande tester för att säkerstä...

Axelent X-Protect - Ett hållbart påkörningsskydd

Axelent jobbar ständigt och aktivt med att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Vårt fokus på...

Fördelarna med Axelents påkörningsskydd X-protect

X-Protect är Axelents serie av modulbaserade påkörningsskydd och är det senaste tillskottet av sk...

När ska man använda sig av skyddsräcke för fotgängare?

Påkörningsskydd för att avgränsa truckar och andra potentiella faror från människor

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.