Påkörningsskydd och säkerhetsräcken för fotgängare - var, varför och hur?

Säkerheten kring intern trafik bör vara av stor vikt för varje företag. Varför? Eftersom trafik- och transportolyckor fortfarande ligger högst upp i statistiken. Truckar kör ofta in i hyllor, väggar och utrustning tex maskiner, vilket orsakar kostsamma skador. Eller ännu värre, olyckor med fotgängare. Börja förbättra säkerheten på arbetsplatsen genom att riskbedöma trafiksituationen i dina lokaler. Utvärdera riskerna och vidta lämpliga tekniska åtgärder. Låt den här artikeln hjälpa till att guida dig! 

 

Hur man förebygger olyckor kring intern trafik 

Många av dessa olyckor hade sannolikt kunnat förhindras om säkerheten för fotgängare nära trafikleder hade säkerställts genom att tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder vidtagits. Som standard rekommenderas påkörningsskydd och säkerhetsräcken för fotgängare. Skydden förhindrar fordon från att krascha in i utrustning. Fotgängsbarriärer avskiljer tydligt gångvägar och arbetsplatser från truckpassager. 

Säkerhetsskydd för fotgängare bör användas där människor och truckar delar samma passager, och där en tydlig avskiljning genom markering på golvet inte är tillräcklig på grund av utrymmesbrist (mindre än 1 m utrymme mellan gånglinjer och trafikled). Högtrafikerade områden och korsningar är särskilt riskfyllda. Detta förvärras oftast av oklar sikt. Hyllor, maskiner och annan utrustning omöjliggör fotgängare från att se mötande truckar i tid. 

Dessutom kan det hända att vissa gångvägar inte alltid matchar fotgängarnas önskan. Tillsammans med den mänskliga tanklösheten kan detta resultera i scenarier som ökar sannolikheten för svåra olyckor. 

Vad kan göras för att öka säkerheten? Det enklaste sättet kan vara att markera gångvägarna, sätta upp varningsskyltar och instruera personalen. Däremot kan europeiska, nationella och lokala bestämmelser kräva att man gör mer. 

 

Vad säger bestämmelserna och standarderna om påkörningsskydd 

Föreskrifter som det europeiska direktivet om arbetsplatssäkerhet kräver att tekniska åtgärder
är högre prioriterade än enbart information och instruktioner (direktiv 89/391/EEC). I områden som är särskilt riskfyllda bör därför gångbarriärer i form av signalfärgade skyddsräcken installeras. Vid övergångsställen installeras självstängande grindar samt så ska fordonsspåret markeras upp som ett övergångsställe. 

Separering av ett trafikområde och en gångväg - Förklaring: 1 säkerhetsräcken för fotgängare, 2 självstängande grind.

Vissa olycksförebyggande regler rekommenderar dessutom färgade gångvägar, upphöjda trottoarkanter och säkerhetsräcken för fotgängare. Till exempel kräver den tyska ASR 1.8 om företagets interna trafikvägar att fotgängare skyddas från fordon med lämpliga medel. I avsnitt 4.3 rekommenderas användning av fotgängsbarriärer. 

Säkerhetsräcken för fotgängare behövs särskilt framför dörrar som öppnas mot ett körfält. En person som öppnar dörren kan alltså inte gå in i ett förbipasserande fordon av misstag. Barriärer bör också placeras på vardera sidan av väggöppningar för passage av fordon och nära automatiska grindar. När det är möjligt, tillhandahåll en separat dörr bredvid öppningen eller fordonsporten så att människor kan passera från ett hallområde till ett annat. Och planera aldrig en korsning i den direkta gång linjen mot en dörr. 

Säkerhetsräcken för fotgängare som hindrar människor från att gå framför truckporten – Förklaring: 1 automatisk fordonsport, 2 dörr bredvid port, 3 säkerhetsräcken för fotgängare, 4 självstängande grind.

Alla dessa åtgärder skyddar personer från att bli påkörda av fordon. Men även utrustning och arbetsområden kan behöva skyddas. En truck som kraschar in i ett pallställ kan orsaka att laster faller av eller kan till och med skada ställningen tillräckligt allvarligt för att få den att kollapsa. Därför bör ställaget vara försett med påkörningsskydd. Detta krävs av standarder för industriella pallställage som EN 15512. Avsnitt 6.3.4.4.1 lyder: "Påkörningsskada orsakad av truckar eller annan rörlig utrustning orsakad mot pallställaget ska undvikas genom lämplig förarutbildning och säkerhetsåtgärder." 

Kombination av påkörningsskydd och säkerhetsräcken för fotgängare som skiljer arbetsplatser från ett trafikerat område – Förklaring: 1 säkerhetsräcken för fotgängare/påkörningsskydd, 2 självstängande grind.
Påkörningsskydd som skyddar pallställaget från påkörningar från fordon – Förklaring: 1 dubbelt påkörningsskydd.

Känslig och kostsam utrustning som placeras nära trafikleder bör också skyddas från påkörning från fordon. Ibland behöver även truckar passera sluttningar eller ramper. Där den nedre delen av en sluttning korsar ett fotgängsområde eller en trafikled kan skyddsräcken tvinga föraren att sakta ner. Barriären kommer också att stoppa trucken från att rulla iväg och köra på människor, passerande fordon, utrustning eller väggar. 

 

Påkörningsskydd runt kostsam produktionsanläggning – Förklaring: 1 Påkörningsbarriär hög


Axelents lösning för påkörningsskydd är X-Protect

Vårt helt nya sortiment för påkörningsskydd, X-Protect, har en mycket stark pollare med hög synlighet. Från den kan skyddsräcken och ledstänger ledas i fyra olika riktningar. En självstängande grind med justerbar bredd kan monteras vid korsningar. Installationen är superenkel och stabiliteten har testats enligt strikta krav. 

Förbättra er säkerhet på arbetsplatsen genom att riskbedöma trafiksituationen i dina lokaler. Utvärdera riskerna och vidta lämpliga tekniska åtgärder. Vi är redo att stötta dig där det behövs!

 

Föreskrifter och standarder du vill känna till vid en investering av påkörningsskydd 
EU-direktiv 89/654/EG om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (ursprungligen publicerad 1989 och senast uppdaterad av EU-förordning EU/19/1243 2019).

Kräver

  • För att skydda glasväggar eller tillverka dem av säkerhetsmaterial (BILAGA I 9.3)
  • Att tillhandahålla separata dörrar för fotgängare nära grindar för fordonstrafik, om det inte är säkert för människor att passera (avsnitt 11.8)
  • Att vidta olika åtgärder för säkerheten för fotgängare och arbetare (trafikvägar och riskområden (avsnitt 12) såsom lämplig storlek, tillräckligt säkerhetsavstånd till trafiken (12.2); frigång vid dörrar, grindar, passager för fotgängare, korridorer, trappor ( 12.3), identifiering av trafikleder (12.4)

EU-direktiv 89/391/EG om införande av åtgärder för att uppmuntra förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa på sin arbetsplats (ursprungligen publicerad 1989 och senast uppdaterad av EU-förordning EC/1137/2008 2008)

Kräver att arbetsgivaren utför riskbedömning på arbetsplatsen, inklusive trafikområden. Prioriterar åtgärder enligt följande:

  • Ta bort fara/risk om möjligt
  • Införa tekniska säkerhetsåtgärder
  • Organisera arbetet för att säkerställa säkerheten
  • Instruera arbetarna och tillhandahålla personlig skyddsutrustning
EN 15512:2021 Statiska lagringssystem i stål – Justerbara pallställ – Principer för konstruktionsdesign

Konstruktionsprinciper, provningsmetoder och tilläggskrav för pallställ. Avsnitt 6.3.4.4.1 kräver att pallställage skyddas från påkörningsar av fordon.

 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Påkörningsskydd

X-protect påkörningsskydd har genomgått omfattande tester för att säkerställa dess prestanda

På Axelents toppmoderna testanläggning har X-Protect genomgått omfattande tester för att säkerstä...

Axelent X-Protect - Ett hållbart påkörningsskydd

Axelent jobbar ständigt och aktivt med att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Vårt fokus på...

Fördelarna med Axelents påkörningsskydd X-protect

X-Protect är Axelents serie av modulbaserade påkörningsskydd och är det senaste tillskottet av sk...

När ska man använda sig av skyddsräcke för fotgängare?

Påkörningsskydd för att avgränsa truckar och andra potentiella faror från människor

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.