Säkerhet och rutiner skapar effektivitet  

 

Att arbeta förebyggande med säkerhetsarbetet skapar en trygg arbetsplats för medarbetare, vilket i sin tur leder till ökad trivsel och högre effektivitet - arbetsmiljö och säkerhet hänger ihop!

Man behöver göra vissa investeringar i sin arbetsmiljö vilket kommer att innebära att säkerhetsställa sin produktion och optimera sina processer, som i slutändan handlar om lönsamheten för företaget.

 

Transparenta med vår kunskap

Vårt mål är att göra våra produkter effektiva, användarvänliga och flexibla. Men även erbjuda våra kunder kunskap som förenklar och inspirerar samt tillgodoser deras utmaningar och behov. Det finns ingen mening med att vi på Axelent sitter på all kunskap utan vi vill dela med oss så att alla ska bli proffs på det systematiska säkerhetsarbetet.
Ett så viktigt ämne bör bäras av så många som möjligt inom organisationen för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för arbetsplatser runt om i världen.

Så här arbetar ni med det systematiska säkerhetsarbetet – här kommer en checklista

  • Att systematiskt och regelbundet bedöma risk för olika typer av händelser
  • Att ha rutiner för när någonting händer
  • Säkerställa att alla medarbetare känner till rutinerna och hur de ska agera
  • Utbildning och information

Genom kompetens, resurser och kunskap får man ordning på företagets arbetsrutiner.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Att vilja skydda andra mer än bara oss själva 

Praktiskt säkerhetstänk finns med i mycket av det man gör i sin vardag 

Säkerhet handlar om att bry sig om varandra

Sättet vi ser på säkerhet definieras av hur vi lever våra liv, det återspeglas i allt vi gör

Säkerhet och innovation går hand i hand 

Att veta att nya idéer välkomnas är något som leder till att företaget blir innovativt 

Säkerhetstänkandet driver vår innovation

Det är så vi differentierar oss som leverantör – framåtsträvande och innovatörer

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.

I vårt digitala showroom kan du uppleva Axelents utbud i sin rätta miljö, oavsett vart i världen du befinner dig. Utforska våra produkter genom att navigera mellan produktion, lager, automatiskt lager och utlastning. Om något särskilt fångar ditt intresse - klicka bara på produkten för att se en film, läs en artikel och lär dig mer. Vi tror du kommer gilla det lika mycket som vi!