Säkerhet och rutiner skapar effektivitet  

 

Att arbeta förebyggande med säkerhetsarbetet skapar en trygg arbetsplats för medarbetare, vilket i sin tur leder till ökad trivsel och högre effektivitet - arbetsmiljö och säkerhet hänger ihop!

Man behöver göra vissa investeringar i sin arbetsmiljö vilket kommer att innebära att säkerhetsställa sin produktion och optimera sina processer, som i slutändan handlar om lönsamheten för företaget.

 

Transparenta med vår kunskap

Vårt mål är att göra våra produkter effektiva, användarvänliga och flexibla. Men även erbjuda våra kunder kunskap som förenklar och inspirerar samt tillgodoser deras utmaningar och behov. Det finns ingen mening med att vi på Axelent sitter på all kunskap utan vi vill dela med oss så att alla ska bli proffs på det systematiska säkerhetsarbetet.
Ett så viktigt ämne bör bäras av så många som möjligt inom organisationen för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för arbetsplatser runt om i världen.

Så här arbetar ni med det systematiska säkerhetsarbetet – här kommer en checklista

  • Att systematiskt och regelbundet bedöma risk för olika typer av händelser
  • Att ha rutiner för när någonting händer
  • Säkerställa att alla medarbetare känner till rutinerna och hur de ska agera
  • Utbildning och information

Genom kompetens, resurser och kunskap får man ordning på företagets arbetsrutiner.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Allt handlar om säkerhet

Vi vill vara förberedda. Vi vill känna oss trygga. Det är en självklarhet för oss.

Säkerhetstänkandet driver vår innovation

Det är så vi differentierar oss som leverantör – framåtsträvande och innovatörer

Säkerhet är ett samspel mellan människors handlingar och riskstyrning

Det är ingen nyhet för någon – särskilt inte för oss på Axelent.

Hållbarhet i fokus vid installation av laddningsstationer

Axelent har hållbarhet i fokus när man investerar i att erbjuda personalen möjlighet att ladda si...

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.