Säkerhetstänkandet driver vår innovation

Med en typisk tillverkningsprocess som är anpassad till en specifik produkt gör att det är lätt att man sitter ner i båten och bara är nöjd. Men inte vi på Axelent!  

Vi är framåtsträvande och innovatörer. Vi nöjer oss aldrig med ”det duger” utan strävar alltid efter det exceptionella. Det ligger i vår säkerhetskultur att kontinuerligt utveckla våra kärnprodukter, hitta nya perspektiv och att gå utanför boxen.  

Att tillverka produkter som uppfyller alla säkerhets- och funktionskrav samt att hålla sig uppdaterad på att de följer direktiven är direkt avgörande i vår bransch. Men att vi även integrerar design, enkelhet och intelligenta lösningar i alla våra produkter differentiera oss som leverantör.  

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Vad betyder säkerhet för dig?

Vår säkerhetskultur innebär kunskap, medvetenhet om risker och viljan att minska dem.

Att vilja skydda andra mer än bara oss själva 

Praktiskt säkerhetstänk finns med i mycket av det man gör i sin vardag 

Säkerhet handlar om att bry sig om varandra

Sättet vi ser på säkerhet definieras av hur vi lever våra liv, det återspeglas i allt vi gör

Säkerhet och innovation går hand i hand 

Att veta att nya idéer välkomnas är något som leder till att företaget blir innovativt