We are all about safety

 

"Vi gör alla dessa små säkerhetsåtgärder för det är bättre att vara på den säkra sidan. Och det är vårt sätt att visa att vi bryr oss om varandra. En daglig rutin, något man gör på veckobasis. Det är en självklarhet för oss.

Men vad betyder det?

Det kanske låter överdrivet – men för oss är det en självklar sak: Vi vet att säkerhet och rutiner skapar effektivitet. Det möjliggör innovation och erbjuder oändliga möjligheter.

Inte bara här, utan över hela världen. Sättet vi på Axelent ser på säkerhet definieras av hur vi lever våra liv, och detta återspeglas i allt vi gör.

Det är trots allt ingen slump att det är vi som tillverkar några av världens bästa säkerhetsprodukter – här på Axelent."

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Vad betyder säkerhet för dig?

Vår säkerhetskultur innebär kunskap, medvetenhet om risker och viljan att minska dem.

Att vilja skydda andra mer än bara oss själva 

Praktiskt säkerhetstänk finns med i mycket av det man gör i sin vardag 

Säkerhet handlar om att bry sig om varandra

Sättet vi ser på säkerhet definieras av hur vi lever våra liv, det återspeglas i allt vi gör

Säkerhet och innovation går hand i hand 

Att veta att nya idéer välkomnas är något som leder till att företaget blir innovativt