Miljöansvar, nu och över tid

Frågor om hållbarhet, miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i Axelents totala verksamhet. Genom målstyrning uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden. Vi ansluter oss till ett synsätt som leder mot långsiktigt hållbar utveckling. Detta genom ständig förbättring och medverkan till att minska all tänkbar miljöpåverkan.

Axelent följer lagar och förordningar tillika kundkrav som avser miljöansvar. Med allt från egna vindkraftverk till en 99-procentig återvinningsgrad av produkterna vill vi se till att göra så liten påverkan på miljön som möjligt.

global environment day)

 

Energianvändning

Vi strävar alltid efter att minska vår miljöpåverkan. Axelent äger egna vindkraftverk som förser oss med 100 % av vår energi till verksamheten.

Lokalerna värmer vi upp med hjälp av överskottsvärme från produktionen. För att inte använda mer energi än nödvändigt har vi så kallade energivakter installerade.

Återvinning

Axelent arbetar för en hög effektivitet i användning av naturresurser. Som ett led i detta gynnar vi system för återvinning och återanvändning av material. Axelents produkter är återvinningsbara till 99 % och vi samarbetar med marknadsledande aktörer inom återvinning.

Axelent arbetar aktivt för att minska skrot och svinn från produktionen. Återvinning i all ära, men det är alltid bättre att maximera utnyttjandet av materialet.

 

 

 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Innovation och hållbarhet får genomslag i hela verksamheten

Axelent hade inte varit där de är idag – de hade inte vunnit globala marknadsandelar, haft stora...

Personerna bakom dörren

Axelents innovation bygger på bra idéer och att tänka enkelt. Följ med på resan och se hur en ny...

Här är teamet som tar hand om dig

På Axelent har vi ett helt team som är beredda att ta hand om dig. Oavsett om det är en offert, e...

Vi drivs av 100% förnybar energi

Sedan 2015 kommer Axelents hela energiförbrukning uteslutande från egna vindkraftverk. Merparten...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.

I vårt digitala showroom kan du uppleva Axelents utbud i sin rätta miljö, oavsett vart i världen du befinner dig. Utforska våra produkter genom att navigera mellan produktion, lager, automatiskt lager och utlastning. Om något särskilt fångar ditt intresse - klicka bara på produkten för att se en film, läs en artikel och lär dig mer. Vi tror du kommer gilla det lika mycket som vi!