Miljöansvar, nu och över tid

Frågor om hållbarhet, miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i Axelents totala verksamhet. Genom målstyrning uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden. Vi ansluter oss till ett synsätt som leder mot långsiktigt hållbar utveckling. Detta genom ständig förbättring och medverkan till att minska all tänkbar miljöpåverkan.

Axelent följer lagar och förordningar tillika kundkrav som avser miljöansvar. Med allt från egna vindkraftverk till en 99-procentig återvinningsgrad av produkterna vill vi se till att göra så liten påverkan på miljön som möjligt.

global environment day)

 

Energianvändning

Vi strävar alltid efter att minska vår miljöpåverkan. Axelent äger egna vindkraftverk som förser oss med 100 % av vår energi till verksamheten.

Lokalerna värmer vi upp med hjälp av överskottsvärme från produktionen. För att inte använda mer energi än nödvändigt har vi så kallade energivakter installerade.

Återvinning

Axelent arbetar för en hög effektivitet i användning av naturresurser. Som ett led i detta gynnar vi system för återvinning och återanvändning av material. Axelents produkter är återvinningsbara till 99 % och vi samarbetar med marknadsledande aktörer inom återvinning.

Axelent arbetar aktivt för att minska skrot och svinn från produktionen. Återvinning i all ära, men det är alltid bättre att maximera utnyttjandet av materialet.

 

 

 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

3 aug 2021 • Om Axelent, CSR

Vi drivs av 100% förnybar energi

Sedan 2015 kommer Axelents hela energiförbrukning uteslutande från egna vindkraftverk. Merparten...

26 jul 2021 • Om Axelent, CSR

Arbete för en hållbar utveckling

Hållbarhetsarbetet är en viktig del i Axelents verksamhet. Genom smarta energilösningar och långs...

13 feb 2019 • Om Axelent, CSR

Axelents miljöarbete – 2019

Ett aktivt och engagerat hållbarhets- och miljöarbete är centralt för Axelent. Två satsningar på...

19 sep 2017 • Om Axelent, CSR

Axelent förser sju familjer med rent vatten

Väggmålningen i Axelents sporthall var så pass stor i både omfång och ekonomiska mått mätt, så de...