Miljöansvar, nu och över tid

Frågor om hållbarhet, miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i Axelents totala verksamhet. Genom målstyrning uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden. Vi ansluter oss till ett synsätt som leder mot långsiktigt hållbar utveckling. Detta genom ständig förbättring och medverkan till att minska all tänkbar miljöpåverkan.

Axelent följer lagar och förordningar tillika kundkrav som avser miljöansvar. Med allt från egna vindkraftverk till en 99-procentig återvinningsgrad av produkterna vill vi se till att göra så liten påverkan på miljön som möjligt.

global environment day)

 

Energianvändning

Vi strävar alltid efter att minska vår miljöpåverkan. Axelent äger egna vindkraftverk som förser oss med 100 % av vår energi till verksamheten.

Lokalerna värmer vi upp med hjälp av överskottsvärme från produktionen. För att inte använda mer energi än nödvändigt har vi så kallade energivakter installerade.

Återvinning

Axelent arbetar för en hög effektivitet i användning av naturresurser. Som ett led i detta gynnar vi system för återvinning och återanvändning av material. Axelents produkter är återvinningsbara till 99 % och vi samarbetar med marknadsledande aktörer inom återvinning.

Axelent arbetar aktivt för att minska skrot och svinn från produktionen. Återvinning i all ära, men det är alltid bättre att maximera utnyttjandet av materialet.

 

 

 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Hur möter vi framtidens rekryteringsbehov inom tekniska yrken?

Att rekrytera till industrin och tekniska yrken är en utmaning idag. Vi har pratat med Cecilia Da...

Hållbarhet i fokus vid installation av laddningsstationer

Axelent har hållbarhet i fokus när man investerar i att erbjuda personalen möjlighet att ladda si...

Axelent har hållbarhet i fokus vid sin nya investering

En av regionens största installation av laddningsstationer för elbilar

Ett långvarigt partnerskap blev grunden för X-Protect

När vi möter Edvin Lindqvist hos Inca Plast så är det glädje och stolthet som står i fokus

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.