Grön el och smart emballage

Att vara ett företag som bidrar till ett mer hållbart samhälle är centralt för Axelent. Därför är det kanske inte så konstigt att två av företagets satsningar under de senaste åren varit på egen produktion av grön el och effektiva förpackningssystem, som sparar både plats och miljö. 

Aw 72 Web Image 800X530 Vindkraft2)

 

Att ta sitt ansvar och engagera sig i hållbarhetsfrågor är idag viktigare än någonsin. Inte minst för företag, som i många fall står för en stor miljöpåverkan. Hos Axelent är därför ett aktivt och engagerat miljöarbete en självklarhet. Engagemanget gäller såväl den interna som externa miljön och arbetet utformas kontinuerligt i samklang med nationella och lokala miljömål.

Miljötänket och strävan efter en långsiktigt hållbar utveckling genomsyrar alla företagets verksamhetsområden. Det gäller alltifrån att följa rådande lagar och förordningar inom miljöområdet till att öka återvinningen, bli resurseffektivare och begränsa föroreningarna.

Aw 72 Web Image 800X530 Mats

 

Företagets största miljöpåverkan kommer i fallande skala från produktionen, transporterna, tjänsteresor och användandet av el och förbrukningsvaror. Vad gäller produktionen så strävar Axelent efter att alltid kunna erbjuda marknadens mest miljövänliga produkter och att de tillverkas under bra förhållanden. För att undvika onödigt långa transportsträckor så väljer företaget i största möjliga mån lokala eller närliggande leverantörer. Och produkterna som lämnar anläggningen i Hillerstorp är 100 procent återvinningsbara och tillverkade med miljömärkt el från egen vindkraft. Axelent är nämligen sedan 2010 delägare i kraftbolaget E-Kraft, som producerar grön el från egna vindkraftverk. Idag hämtar Axelent hela sitt elbehov från dessa klimatvänliga anläggningar.

Företaget har dessutom installerat ett effektivt återvinningssystem som använder kylvattnet i svetsarna för att värma upp lokalen.

– Vi ville bli självförsörjande på el och att den el vi använde skulle vara förnyelsebar. Dessutom ville vi säkra upp oss mot framtida höga elpriser och bli vår egen producent. Vi började med egen elproduktion i liten skala 2012 och idag är vi delägare i fem vindkraftverk, där vår ägarandel motsvarar vår egen förbrukning. Våra vindkraftverk producerar 27 000 Mwh och vår förbrukning är omkring 2 200 Mwh per år. Så här långt är vi nöjda och prognoserna framöver ser riktigt ljusa ut, både miljö- och resultatmässigt, säger Mats Hilding, VD på Axelent.

Aw 72 Web Image 800X530 Vindkraft)

 

En annan miljöfrämjande åtgärd är det nya och egenutvecklade förpackningssystemet X-Pack 2.0. Med hjälp av detta får kunden sina produkter inplastade på specialanpassade pallar, inklusive monteringsanvisningar. Emballagen har anpassats efter lastbilarnas mått för att minska tomrummet i lastutrymmena och därmed antalet transporter. Godset är lätt och smidigt att lasta och förflytta och monteringsarbetet kan ske snabbt.

– Anledningen till att vi tog fram X-Pack 2.0 var att vi ville hitta en förpackningslösning som utnyttjade lastutrymmet maximalt, som minimerade antalet transportskador och som var effektivt för kunden att packa upp. Dessutom ville vi att förpackningen skulle ge ett gott intryck när den anlände kunden. Vi är riktigt nöjda med X-Pack 2.0 och antalet transportskador är idag nästintill noll. Vi har dessutom minskat våra transportkostnader samtidigt som kunden har upplevt en klar förbättring när de ska packa upp sin order, berättar Mats Hilding.

Leveransen till kund sker främst med miljöcertifierade transportbolag som har specifika mål för sitt miljöarbete. När det kommer till det egna resandet för företagets anställda så pågår ett ständigt arbete där de miljövänliga alternativen hamnar högst på priolistan. Det kan gälla val av miljöbilar framför bensindrivna eller att flygresorna ersätts av distansmöten med hjälp av teknisk utrustning. För att minska den egna förbrukningen och mängden avfall så arbetar företaget även aktivt med att minska pappersanvändningen samt att källsortera och återvinna förbrukat material. Ytterligare en del i företagets miljöarbete är en ny utvecklad Code of Conduct samt en hållbarhetsredovisning, som kommer att presenteras under 2019.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Hållbarhet i fokus vid installation av laddningsstationer

Axelent har hållbarhet i fokus när man investerar i att erbjuda personalen möjlighet att ladda si...

Axelent har hållbarhet i fokus vid sin nya investering

En av regionens största installation av laddningsstationer för elbilar

Ett långvarigt partnerskap blev grunden för X-Protect

När vi möter Edvin Lindqvist hos Inca Plast så är det glädje och stolthet som står i fokus

Skapa en 100% hållbar produkt

Vår vision är att påverka miljön så lite som möjligt 

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.