Säkerhet och innovation går hand i hand 

 

Efter nio år på Axelent kan Emma knappt tro att det redan gått så många år sedan hon började. Hon började på den kundtjänstavdelning som då hette ”Team Black” och som numera heter ”Global Sales”. En avdelning som har växt både i antal anställda liksom i ansvarsområden.  

"Jag trivs så himla bra med det jag gör, och det är därför jag har stannat kvar."  

Emma arbetar med allt från orderläggning och koordinering av logistik till leveransbevakning, reklamationshantering, skissa upp projekt i vårt ritprogram SnapperWorks för offerter och mycket mera. I det dagliga arbetet har hon förutom mycket samarbete med kollegorna på avdelningen, mycket kontakt med dotterbolagen och agenter globalt. Arbetet innebär också daglig kontakt med transportörer vilket har format ett långvarigt och viktigt samarbete.  

"Att ställas inför ett problem och hitta en lösning på det problemet tycker jag är det absolut roligaste med jobbet. Sen är vi ett gott gäng som har roligt tillsammans och har högt i tak. Ingen dag är den andra lik och jag tror det är just det omväxlande arbetet som gör att jag trivs så bra med det här jobbet." 

Som det redan framgått trivs Emma väldigt bra på Axelent och säger att gemenskapen med kollegorna är A och O. Den platta organisationsstrukturen tycker hon gör Axelent unikt. Det finns ingen hierarki och alla behandlas jämlikt. Det finns en öppenhet där man känner att man kan säga till även när något är fel. Hon beskriver att den öppenheten också bidrar till att det blir enkelt att ha kontakt och samarbeta med personer på andra avdelningar. Trots att Axelent har växt mycket på de här nio åren känner Emma ändå att den familjära känslan består. 

 

Säkerhet är centralt i mycket av det vi möter i vår vardag  

En vanlig dag börjar som för så många andra för Emma med att väcka barnen och göra i ordning frukosten. Barnen ger sig i väg till skolan och Emma kör till jobbet. När vädret tillåter kan det till och med hända att hon tar cykeln de dryga två milen till jobbet.  

"Jag ska vara med och cykla Vätternrundan så då måste jag ju träna inför det, säger Emma glatt."  

Efter jobbet är det matlagning, som blivit ett stort intresse den senaste tiden. Sen är det såklart läxläsning med barnen och annat som hör vardagen till med avkoppling för att sedan ta sikte mot nästa dag.  

Säkerhet genomsyrar dagarna på Axelent, men även i vår vardag, berättar Emma. Från att ha brandlarm eller inbrottslarm i våra hem, till att sätta på cykelhjälmen, grusa vägen vid halt väglag eller få ett sms från skolan om något barn skulle vara frånvarande. Att färdas till jobbet i en trygg och säker bil, till att kunna känna sig lugn med att kaffekokaren där hemma stänger av sig själv om man glömde det i morgonruschen.   

"Säkerhet och trygghet i stort handlar för mig mycket om att vi lever i ett rättssäkert samhälle. Att känna att vi har lagar och förordningar som finns till för att skydda oss. Jag associerar det också med att ha familj och vänner som ett tryggt nätverk."  

 

Emma Johnsson - Ett omväxlande arbete i Global Sales med en oslagbar laganda 

 

Säkerhet och innovation går hand i hand    

Att säkerhet är så centralt i allt vi möter i vår vardag, tror Emma också har en stor betydelse för hur Axelent arbetar med att utveckla sina produkter. 

"Axelent är en lyhörd organisation som lyssnar till vad kunden efterfrågar och krånglar inte till det. Eftersom kunderna befinner sig bland produkterna i sin vardag har de allra bäst koll på vad som funkar bra och vad som kan bli ännu bättre, även ur en säkerhetssynpunkt. Att lära oss vad som ”ligger i tiden” och vilka behov kunden har gör att produkten hela tiden utvecklas och stärks. " 

Emma upplever även att den här lyhördheten märks av internt. Är det någon som kommer med ett förslag på att förändra något oavsett om det är för något så enkelt som att byta en kaffesort till att omforma en hel avdelning så får man gehör för sina förslag. Att veta att nya idéer välkomnas är också något som leder till att företaget blir innovativt, för då vågar man komma med förbättringsförslag i alla avseenden.  

"Känner man att det finns utvecklingsmöjligheter och att man verkligen blir hörd när man har idéer eller utvecklingsförslag så gör det också att vi alla blir mer positiva och inspirerade, och det är vad jag tror driver innovation."

Emma beskriver de som arbetar på Axelent som likasinnade och vill åt samma håll, och vill inte komplicera saker i onödan.  

Säljer inte bara en produkt – en säker arbetsplats borde vara en självklarhet 

Emma tycker det är jätteviktigt att kunna stå för och ”känna” för den produkt som företaget säljer där man arbetar. Det skulle inte vara trovärdigt annars gentemot kunden, det skulle de märka direkt, menar hon.  

"Lika självklart som att ha ett säkert hem, eller ha en säker väg till jobbet så ska det vara lika självklart att kunna känna sig trygg och säker på jobbet, säger Emma."

Det gör att hon känner att hon verkligen kan stå för att Axelent är ”All about safety” och att Axelent bidrar till att skapa säkrare arbetsmiljöer i hela världen.   

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Allt handlar om säkerhet

Vi vill vara förberedda. Vi vill känna oss trygga. Det är en självklarhet för oss.

Säkerhetstänkandet driver vår innovation

Det är så vi differentierar oss som leverantör – framåtsträvande och innovatörer

Säkerhet är ett samspel mellan människors handlingar och riskstyrning

Det är ingen nyhet för någon – särskilt inte för oss på Axelent.

Hållbarhet i fokus vid installation av laddningsstationer

Axelent har hållbarhet i fokus när man investerar i att erbjuda personalen möjlighet att ladda si...

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.