axelent arbetar för hållbar utveckling)

 

Hållbarhets- och miljöarbete har alltid varit en integrerad del av Axelents verksamhet. Strategin är att genom ständiga ansträngningar och förbättringar minska företagets miljöpåverkan och därigenom skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Att följa såväl lagar och förordningar som kundernas önskemål och krav är en självklar väg att gå för att ta sitt miljömässiga ansvar.

Inom samtliga Axelents verksamhetsområden pågår arbetet med att minimera det klimatmässiga avtrycket. Detta illustreras inte minst genom att 100% av energin som används vid verksamheten kommer från Axelents egna vindkraftverk. Överskottsvärmen som uppstår vid produktionen används för att värma upp de egna lokalerna och energimätare har installerats för att säkerställa att de inte använder mer energi än nödvändigt.

 

Etik och moral

  • I vår verksamhet och i relation med våra kunder, leverantörer och anställda ska alltid baseras på höga etiska och moraliska standarder.

Produkter och erbjudande 

  • Våra produkter och erbjudande ska vara lika miljövänliga som, eller mer miljövänliga, än liknande produkter och erbjudanden på marknaden. 
  • Våra produkter och erbjudanden ska produceras och levereras under goda arbets- och tillverkningsförhållanden. 
  • Produkterna ska bidra till, eller åtminstonne inte hindra, hållbar utveckling när det gäller klimatet, mijön, hälsa eller levnadsförhållanden. 
  • Våra produkter och erbjudanden ska möta, eller helst överträffa, kvalitétsförväntningar. 
Axelent Safety book

 

Hållbarhetstanken gör sig gällande även när det kommer till materialvalen. Med tanke på att jordens resurser är ändliga så strävar Axelent alltid efter att i så hög grad som möjligt effektivisera användningen av naturresurser. Företaget väljer i första hand material som antingen redan är återvunna eller kan återanvändas. Idag är 99% av företagets produkter återvinningsbara och de samarbetar dessutom med marknadsledare inom området för att säkerställa att de alltid ligger i framkant. Vid produktionen strävar Axelent alltid efter att maximera materialanvändningen och därigenom minimera mängden onödigt skrot och avfall. Produktionen genererar heller inga utsläpp, förutom svetsrök som filtreras, och kräver därför inga tillstånd eller registrering.

Även när det kommer till frakt arbetar företaget hårt för att minska sin miljöpåverkan. I och med att Axelent är ett internationellt företag med lokal bas i svenska Hillerstorp, där all egenproduktion sker, så är det omöjligt att helt radera utsläpp som frakten innebär. Men koldioxidutsläppen kan hållas så låga som möjligt, vilket bland annat görs genom att 90% av underleverantörerna finns inom en 100 kilometers radie från Axelent. Pallanvändningen planeras och organiseras noggrant för att transporterna från Hillerstorp ska vara optimerade. Företaget har även ambitionen att minimera, och i förlängningen helt avveckla, användningen av flygfrakt.

Arbete för en hållbar utveckling

Kontinuerliga förbättringar och smarta lösningar är centrala delar i Axelents hållbarhetsarbete. Genom en strategi som innebär ständig utveckling och förnyelse jobbar företaget målinriktat med att minska sin miljöpåverkan inom alla delar av verksamheten.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Innovation och hållbarhet får genomslag i hela verksamheten

Axelent hade inte varit där de är idag – de hade inte vunnit globala marknadsandelar, haft stora...

Personerna bakom dörren

Axelents innovation bygger på bra idéer och att tänka enkelt. Följ med på resan och se hur en ny...

Här är teamet som tar hand om dig

På Axelent har vi ett helt team som är beredda att ta hand om dig. Oavsett om det är en offert, e...

Vi drivs av 100% förnybar energi

Sedan 2015 kommer Axelents hela energiförbrukning uteslutande från egna vindkraftverk. Merparten...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.

I vårt digitala showroom kan du uppleva Axelents utbud i sin rätta miljö, oavsett vart i världen du befinner dig. Utforska våra produkter genom att navigera mellan produktion, lager, automatiskt lager och utlastning. Om något särskilt fångar ditt intresse - klicka bara på produkten för att se en film, läs en artikel och lär dig mer. Vi tror du kommer gilla det lika mycket som vi!