Människan i fokus

 

 

    

Vår mission, sedan vår start 1990, är att skydda människor. Våra produkter bidrar till att anställda inom produktion och lager får en säker arbetsmiljö. Vi vill även leva som vi lär och jobbar hårt för att vår egna anläggning ska vara en säker arbetsplats.

Vi är inkluderande

  • ARBETSMILJÖ

På Axelent ska alla anställda känna sig trygga‭. ‬Vår arbetsmiljögrupp arbetar aktivt för att skapa en säker arbetsplats åt alla‭. ‬

  • ARBETSMILJÖ FÖR VÅRA KUNDER

En säker arbetsmiljö bör betraktas som en mänsklig rättighet‭. ‬Medan bristande arbetssäkerhet och hälsa kostar pengar‭, ‬kan en välskött sådan bli en tillväxtmöjlighet‭. ‬Enligt studier finns en avkastning på 2,2‭ ‬kronor att hämta hem för varje krona som investeras i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen‭. 

  • VI DELAR MED OSS‭ ‬

För oss är det viktigt att dela med oss av vår kunskap och kompetens‭ ‬och vi vill fokusera på att omvandla komplexitet till enkelhet‭. ‬På vår webbplats har vi samlat all vår kunskap om hur kunden kan‭ ‬skydda sin personal men även information kring maskinsäkerhetsstandarder och hur man uppnår högsta maskinsäkerhet på vår Säkerhets portal‭. ‬Vi erbjuder även möjlighet att ställa frågor till våra säkerhetsexperter‭. 

  • LIKA MÖJLIGHETER

Axelent garanterar samma anställningsvillkor och möjligheter för kvalificerade personer‭, ‬utan urskiljning eller diskriminering på grund av ålder‭, ‬kön‭, ‬etnicitet‭, ‬religion‭, ‬sexuell läggning‭, ‬funktionshinder eller annat kännemärke som skyddas av lagen‭. ‬I Axelents styrelse sitter det fyra män och två kvinnor‭. ‬I Axelent ABs ledningsgrupp sitter tre kvinnor och fem män‭. ‬Vi har som mål att öka‭ ‬mångfalden inom Axelent i en historiskt sett starkt‭ ‬mansdominerad bransch‭.

  • TRAKASSERIER OCH MOBBING

Alla medarbetare ska behandla varandra med hövlighet‭, ‬värdighet och respekt‭. ‬Axelents chefer och arbetsledare på alla nivåer ska vara uppmärksamma på eventuella trakasserier på arbetsplatsen och ska vidta‭ ‬nödvändiga åtgärder för att motverka alla former av sådana‭.‬

  • ERSÄTTNING

Axelent ska betala löner som minst motsvarar de nivåer som regleras enligt lag eller av kollektivavtal och som täcker de anställdas grundläggande behov. Inhyrd arbetskraft och lärlingssystem ska inte utnyttjas för att undkomma koncernens skyldigheter gentemot personalen enligt gällande lagstiftning eller lagar och förordningar beträffande social trygghet.

  • HÄLSA

Axelent är måna om personalens hälsa och jobbar ständigt med att minska korttidsfrånvaron. Vi arbetar kontinuerligt för en god och säker arbetsmiljö för våra anställda. Vi har tyvärr sett en ökad frånvaro under 2020 samt 2021 som ett resultat av pandemin. För att minska sjukfrånvaro arbetar vi med preventiva åtgärder. All personal erbjuds ett årligt friskvårdsbidrag och tillgång till den egna sporthallen Axelent Arena samt egen Padelbana som Axelent har byggt i anslutning till bolagets lokaler i Hillerstorp.

  • GROW WITH US

På Axelent får våra medarbetare möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll - vad vi kallar för ”Grow with us”! Vi är sanna entreprenörer med fokus på stabil tillväxt – att växa som företag men också att hjälpa våra kunder, leverantörer och framförallt våra medarbetare, att växa och bli framgångs-rika. Alla ska uppleva att det finns möjligheter att växa inom Axelent.

  • INDIVIDENS INTEGRITET

Vi på Axelent värnar om våra kunder och anställda, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till individens integritet och i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar.

  • BARNARBETE 

Axelent ska varken acceptera barnarbete i sin verksamhet eller godta produkter från leverantörer som nyttjar barnarbete direkt eller indirekt genom samarbete med underleverantörer eller andra affärskontakter i samband med tillverkningen av sina produkter.

We are one Axelent
Lär känna Josefine Johansson som gör sin praktik på vår marknadsavdelning

Josefine tar snart examen i sin utbildning inom media- och kommunikationsvetenskap med inriktning...

Ebba gör sitt examensarbete inom Supply Logistics hos oss på Axelent

Ebba tog kontakt med oss och vi blev väldigt intresserade av vad det kunde mynna ut i

Möt Carl Becquet, Vd Axelent Benelux

Carl Becquet går upp klockan 06.00 varje dag. Han bor nära kontoret och är alltid på plats en tim...

Lär känna Safe-X KAM inom cykelställ Arber Peci

Arber Peci började sin anställning på Axelent Safe-X i mitten av september, vi har ställt några f...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.