Axel)

 

   

Axel förklarar maskinstandarder!

  • Maskindirektivet fastställer vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU.
  • Ett sätt att uppfylla maskindirektivets krav är att använda sig av harmoniserade standarder. Genom att följa en harmoniserad standard förutsätts det därför att direktivets krav uppfylls.
  • Standarderna inom maskinsäkerhet är indelade i tre kategorier; A-, B- och C-standarder. 
  • A-standarder är övergripande och definierar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för alla sorters maskiner B-standarder är gruppstandarder för säkerhet som behandlar en säkerhetsaspekt eller en typ av säkerhetsrelaterad anordning som kan användas för en mängd maskiner. C-standarder är säkerhetsstandarder för maskintyper som ger detaljerade säkerhetskrav med riskanalys, riskbedömning och riskreducering för en särskild maskin eller grupp av maskiner.
  • En CE-märkning på en maskin visar att maskinen fritt kan säljas på den europeiska marknaden eftersom den uppfyller maskindirektivet och eventuella andra krav. Genom märket intygar tillverkaren eller importören att maskinen uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.
  • Just nu sker en revidering av en av de främsta standarderna inom maskinsäkerhet, EN ISO 13849-1. Standarden ska skickas ut på remiss i juni 2020 och publiceras under 2021. EN ISO 13849-1 berör säkerhetsrelaterade delar av styrsystem och dess allmänna konstruktionsprinciper. Den är en av de största, globala maskinsäkerhetsstandarderna.

(källa SIS)

Om du vill lära dig mer om maskinstandarder och annat som rör säkerheten kring maskiner – Kontakta en säljare så förse vi dig med ett exemplar av vår Safety Book.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Säkerhet

24 aug 2021 • Säkerhet

En del brytare hindrar dörren från att öppnas

En del brytare hindrar grinden/dörren från att öppnas (”skyddslåsning”). När behövs sådana brytare?

20 jul 2021 • Säkerhet

Behöver du en snabb offert med säkerhetslösningar för din anläggning?

Hos oss får du en enkel och snabb process – från ditt behov till en säkerhetslösning på plats! Hä...

29 jun 2021 • Säkerhet

Varför krävs ett säkerhetsavstånd mellan stängslets insida och en fara?

Ett maskinskydd hindrar personer från att komma in i riskzonen. Men någon kan sticka in fingrarna...

14 jun 2021 • Säkerhet

Vi delar med oss!

Vi har samlat all vår kunskap om hur du kan skydda dig själv samt din personal, produktion, lager...