Människors säkerhet är allt vi bryr oss om.

 

Trygghet är att få känna sig ovärderlig på sin arbetsplats. Därför är människors säkerhet allt vi bryr oss om.

Företagskultur spelar en avgörande roll för trivseln och produktiviteten på en arbetsplats. På Axelent har vi skapat en unik företagskultur som fokuserar på trygghet och säkerhet för våra anställda. Vi arbetar dagligen med säkerhet och det är en grundläggande del av vårt DNA och som finns med i allt vi gör. Men det som betyder mest och som är den viktigaste tillgången vi har är våra medarbetare. Vi tror på att skapa och forma en arbetsplats där människor känner sig ovärderliga. Det handlar om att se värdet i varje individ och ge dem möjligheten att utvecklas och växa i sin roll. Genom att erbjuda trygghet och säkerhet skapas en atmosfär av tillit och engagemang. Det är en plats där människor kan vara stolta över sitt arbete och känna att de bidrar till företagets framgångar.

 

Utbildning och utveckling
För att utvecklas behöver man få känna sig trygg, trygg i sin arbetsroll och att andra litar på att man kan och klarar av det man gör. Samtidigt behöver vi få utmanas och utvecklas utifrån sin egen nivå och kapacitet. Vi investerar och satsar mycket på att våra medarbetare ska få utvecklas genom utbildning och kompetensutveckling. Genom att erbjuda kontinuerlig utbildning och möjligheter till personlig utveckling skapas en stark känsla av trygghet och lojalitet både gentemot företaget men också till varandra. Vi kallar det ”grow with us” och är ett koncept för att man som medarbetare ska få uppleva att det finns möjlighet att växa inom Axelent!

 

Öppen kommunikation
Trygghet skapas också genom en öppen kommunikationskultur där alla känner sig välkomna att dela sina tankar och idéer. Genom att uppmuntra till dialog och lyssna på sina medarbetare skapas en miljö där innovation och förbättringar kan skapas. Detta skapar inte bara en starkare företagskultur, utan leder också till bättre resultat och nöjdare kunder. Vi arbetar i en platt organisation där det aldrig är långa beslutsvägar. Alla åsikter och synpunkter ska få uttryckas och lyftas. 

 

Välmående och hälsa
Trygghet och säkerhet handlar inte bara om att undvika olyckor och farliga situationer. Det handlar också om att skapa en miljö där människor kan känna sig uppskattade och värdefulla. Genom att prioritera människors välmående och hälsa skapas en atmosfär av energi och glädje. För att främja välmående erbjuds medarbetarna regelbundet att få delta i aktiviteter i olika former och teman. Målet är att det ska finnas något för alla, oavsett ålder eller intresse. För att främja hälsa erbjuds frukost, frukt men också träningsmöjligheter i form av paddelhall och gympasal med möjlighet till spinning, cirkelträning eller bollsport. 

 

Ett starkt team
Genom att värdera och investera i sina anställda byggs inte bara en framgångsrik verksamhet, utan även en företagskultur som präglas av trygghet, tillit och gemenskap. På Axelent ser vi oss som en stor familj, ett team som alltid jobbar för att tillsammans skapa det bästa resultatet. Vi jobbar ofta i team och projekt med medarbetare från olika avdelningar och pratar mycket om värdet av en stark sammanhållning. Vi har olika styrkor och erfarenheter och kan vi gemensamt använda dessa och komplettera varandra så kommer vi också kunna våga utmana oss själva, både som individer men också som företag och därmed kunna bli ännu bättre och framgångsrika.

Läs mer om vår kultur och vad säkerhet betyder för våra medarbetare runt om i världen.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Sponsring med hjärtat

Sponsring är en del av Axelents DNA. Vår sponsring har alltid grundat sig i en passion eller ett...

Axelent säkrar för en hållbar och uthållig framtid

Återvinning och återbruk är nyckelbegrepp för att klara hållbarhetsutmaningarna. För Axelent har...

Robotarna, den hållbara industrin och människorna

Människan och maskinen, de har hängt ihop åtminstone sedan den industriella revolutionen på 1700-...

Trygghet är något som både syns och känns.

Trygghet är något som både syns och känns. Därför levererar vi säkerhet genom design och innovati...

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.