Axelent säkrar för en hållbar och uthållig framtid

 

- Genom att förlänga livslängden på våra kunders produkter bidrar vi till fortsatt ekonomisk utveckling samtidigt som vi gemensamt minskar belastningen på jordens resurser, säger Sandra-Stina Vesterlund ledamot i Axelent ABs styrelse. 

Sandra-Stina Vesterlund har en lång och gedigen industrierfarenhet inom hållbar affärsutveckling och global tillväxt. Hon tillträdde sin roll som styrelseledamot i Axelent under 2022.

Svensk industri är en nyckelspelare i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Bland annat så har Forskningsinstitutet RISE tillsammans med representanter från industrin, akademi, institut, och arbetsmarknadens parter arbetat fram en framtidsplan för hållbar produktion. Där pekar man på att för att uppnå en bestående hållbarhet så behövs det livskraftiga företag som har råd att investera i utveckling i en mer hållbar produktion. Och där cirkularitet, återbruk och digitalisering är avgörande för ett effektivt resursutnyttjande. Något som Sandra-Stina Vesterlund understryker:

- Digitalisering handlar om effektiva affärssystem som tex möjliggör spårbarhet vilket är en förutsättning i hållbara värdekedjor. Vi ser också att man går från att bara tala återvinning av material till att tala om återbruk vilket innebär att man förlänger livslängden på en produkt i stället för att byta ut den. Våra lösningar hjälper till att förlänga livslängden på våra kunders maskiner och produktionsanläggningar. Genom vårt modulsystem kan vi dessutom byta ut delar på komponentnivå i stället för hela produkten om något skulle gå sönder. Säkerhet har således även blivit en viktig faktor för en hållbar produktion.

På Axelent arbetar man också kontinuerligt med att utveckla nya återvinningsbara plastmaterial för att göra produkterna så hållbara och miljövänliga som möjligt. I dag är 99% av företagets produkter återvinningsbara. Axelent strävar ständigt efter förbättringar i alla led för att minska miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Merparten av företagets produktion är förlagd till Hillerstorp i Småland där hela energiförbrukningen uteslutande kommer från egenproducerad vind- och solkraft. Sandra-Stina Vesterlund menar att det finns en helt annan medvetenhet i branschen i dag när det kommer till koldioxidutsläppsberäkningar och livscykelanalyser (LCA).


- Alltmer fokus ligger på ökad transparens, att man redovisar mätbara data från gjorda LCA. Producenterna ska också ta större ansvar för en produkts hela livscykel från vagga till grav men med en förskjutning åt återbruk. Vi kommer att få se betydligt hårdare krav från EU när det gäller produktdesign.

För Axelent är det i dag självklart att man vid framställning av nya produkter säkerställer att hänsyn tas till alla miljöpåverkande faktorer som kan påverkas av den nya produkten. Livscykelanalyser är därför nu en integrerad del i produktutvecklingsfasen. Men Sandra-Stina Vesterlund hoppas på ännu större kliv inom hållbarhetsarbetet de närmaste åren. Ambitionen är att kunna erbjuda kunden en miljödeklaration på alla Axelents produkter. 


Sandra-Stina Vesterlund avslutar med att poängtera att ansvarsfulla och hållbara affärer i grund och botten handlar om att man som företag har ett genuint intresse och engagemang.

- För Axelents ägare har det hela tiden varit viktigt att vara en positiv kraft i samhället. Det är i Hillestorp det sker. All produktutveckling görs på plats och många gånger i samarbete med lokala leverantörer men också med våra kunder. Det ligger i allas vårt intresse att hela tiden bli bättre; för våra kunder, för oss själva, för orten och för framtida generationer. Att säkra för framtiden ligger i vårt DNA och hållbarhet är en del av hela vår trygghetstanke.

Sandra-Stina Vesterlund, Ledamot i Axelent ABs styrelse

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Sponsring med hjärtat

Sponsring är en del av Axelents DNA. Vår sponsring har alltid grundat sig i en passion eller ett...

Robotarna, den hållbara industrin och människorna

Människan och maskinen, de har hängt ihop åtminstone sedan den industriella revolutionen på 1700-...

Trygghet är något som både syns och känns.

Trygghet är något som både syns och känns. Därför levererar vi säkerhet genom design och innovati...

Människors säkerhet är allt vi bryr oss om.

Trygghet är att få känna sig ovärderlig på sin arbetsplats. Därför är människors säkerhet allt vi...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.