Säkerhet, snabbhet och smarta lösningar – Med sikte mot världen

Axelent har inte bara formats av sina värderingar, utan även av sina rötter, sin historia och sitt sammanhang. Sex personer i Hillerstorp har blivit 300, utspridda i 60 länder runt om i världen. Axelentandan, med sitt fokus på engagemang, affärsmässighet, höga etiska normer och empati, går som en gemensam tråd mellan de lokala kontoren.

Denna film visa en del av ett reportage från vår nylanserade bok. I boken beskriver vi Axelents 30-åriga historia. Den dyker ner i företagets expansiva utveckling och visar hur värderingar som snabbhet, noggrannhet och oräddhet har tagit företaget dit det är idag.Axelent är en del av en kontext: ett geografiskt område, ett samhälle, en industriell utveckling och skeenden som många känner igen och kan relatera till. Boken visar på företagets starka kopplingar till bygden med alla dess färgstarka

företagare och framgångsrika företag, till Sveriges generella industriella utveckling, Gnosjöandans nationella påverkan och de framtidsutmaningar som vi nu står samlade inför. Boken är ett historiskt dokument och en plattform för Axelent, lika väl som en språngbräda för framtida utveckling. 30 årsringar att bygga vidare på.

 

 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

30 sep 2021 • Om Axelent

Möt Axelents produktionschef Dejan Elezovic

Är det möjligt att fortfarande brinna för sitt jobb efter 25 år inom samma företag? Ja – det är v...

16 sep 2021 • Om Axelent

Här är teamet som tar hand om dig

På Axelent har vi ett helt team som är beredda att ta hand om dig. Oavsett om det är en offert, e...

3 aug 2021 • Om Axelent, CSR

Vi drivs av 100% förnybar energi

Sedan 2015 kommer Axelents hela energiförbrukning uteslutande från egna vindkraftverk. Merparten...

26 jul 2021 • Om Axelent, CSR

Arbete för en hållbar utveckling

Hållbarhetsarbetet är en viktig del i Axelents verksamhet. Genom smarta energilösningar och långs...