Säkerhet, snabbhet och smarta lösningar – Med sikte mot världen

Axelent har inte bara formats av sina värderingar, utan även av sina rötter, sin historia och sitt sammanhang. Sex personer i Hillerstorp har blivit 300, utspridda i 60 länder runt om i världen. Axelentandan, med sitt fokus på engagemang, affärsmässighet, höga etiska normer och empati, går som en gemensam tråd mellan de lokala kontoren.

Denna film visa en del av ett reportage från vår nylanserade bok. I boken beskriver vi Axelents 30-åriga historia. Den dyker ner i företagets expansiva utveckling och visar hur värderingar som snabbhet, noggrannhet och oräddhet har tagit företaget dit det är idag.Axelent är en del av en kontext: ett geografiskt område, ett samhälle, en industriell utveckling och skeenden som många känner igen och kan relatera till. Boken visar på företagets starka kopplingar till bygden med alla dess färgstarka

företagare och framgångsrika företag, till Sveriges generella industriella utveckling, Gnosjöandans nationella påverkan och de framtidsutmaningar som vi nu står samlade inför. Boken är ett historiskt dokument och en plattform för Axelent, lika väl som en språngbräda för framtida utveckling. 30 årsringar att bygga vidare på.

 

 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Du har väl inte missat funktionen ”About Us” i Xperience?

I Axelents digitala showroom finns flera användbara funktioner för att lära känna vilka vi är, vå...

Välkommen till Axelent. Vi kan säkerhet.

Vi har alltid varit stolta över att utveckla innovativa produkter 

Vårt användarvänliga ritprogram SnapperWorks

Det användarvänliga ritprogrammet SnapperWorks är ett enkelt sätt att skapa och anpassa dina proj...

Att möta kundernas behov av snabbhet, pålitlighet, flexibilitet och kvalitet

Världen förändras i en allt snabbare takt och digitalisering, miljö och teknologiska framsteg sät...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.