Att möta kundernas behov av snabbhet, pålitlighet, flexibilitet och kvalitet

Världen förändras i en allt snabbare takt och digitalisering, miljö och teknologiska framsteg sätter press på att vi ska vara smartare, snabbare och mer produktiva. Så hur har denna utveckling påverkat Axelent?

Allt högre krav ställs på smartare lager- och leveranslösningar för att vi ska kunna möta kundernas behov av snabbhet, pålitlighet, flexibilitet och kvalitet. Därför valde vi på Axelent att investera i ett automatlager vilket kommer effektivisera vårt arbete på lagret.

I takt med att det tidsmässiga avståndet mellan kund och produkt minskar så ändras också villkoren för flödena i samhället. Rätt produkter ska levereras vid överenskommen tidpunkt och i oskadat skick. Säkrare och effektivare transportlösningar är därmed ett måste, likaså rationella och resurssnåla logistiksystem.

Eftersom all vår produktion sker i Hillerstorp, Sverige, och våra underleverantörer finns inom en 10 mils radie från oss har detta inneburit att vi haft en säker försörjningskedja, även mitt under rådande pandemi, som minst sagt satt försörjningskedjor på prov runt om i världen.

Men i och med att produkter produceras efter kundens önskemål och speciella behov har också logistikkedjan blivit allt mer komplex. Detta innebär i sin tur ett ökat behov av kunskap och teknisk utveckling inom logistikflödet. Detsamma gäller de växande förväntningarna på säkerhet och miljömedvetenhet. Vad gäller just miljöaspekten så innefattar det alltifrån hur produkterna tillverkas och paketeras till hur de transporteras och återvinns efter förbrukning.

För att lyckas med en hållbar logistikutveckling i dagens samhälle krävs att vi fortsätter investera i ny teknik och kompetens, satsar på miljövänlig produktion samt smartare och energieffektivare transportlösningar.

För Axelents del genomsyrar miljötänket och strävan efter en långsiktigt hållbar utveckling företagets alla verksamhetsområden. Förutom egen produktion av grön el från vindkraft och ambitionen att leverera helt återvinningsbara produkter så använder sig företaget i största möjliga mån av närliggande leverantörer och miljöcertifierade transportbolag.

Axelent har dessutom utvecklat det egna förpackningssystemet X-Pack 2.0, som utnyttjar lastbilarnas lastutrymme maximalt vilket i sin tur minskar antalet transporter och minimerar transportskador på godset.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

6 okt 2021 • Om Axelent, Vi är Axelent, Artikel

Axelent Safe-X har ett helt team redo att möta dig

På Axelent Safe-X finns ett helt team som är beredda att guida dig bland våra produkter inom förr...

21 dec 2020 • Om Axelent, Artikel

Ett globalt varumärke - i 30 år och många år framöver

Året närmar sig sitt slut och det är dags att sammanfatta 2020. I år har jag fått en ny utmaning...

22 sep 2020 • Om Axelent, Artikel

Mats Hilding avgående vd - Att leda med varsam hand

Jag minns den första dagen då jag klev in som ny vd på Axelent. Faktum är att bortsett från ett k...

14 sep 2020 • Om Axelent, Artikel, Vi är Axelent

Möt Christian Souabe, Vd BMI Axelent Frankrike

Det har varit en lång resa för Christian Souabe och Axelent. Lång och spännande, enligt honom själv.