Globaliseringen ställer nya krav på logistikflöden

Världen förändras i en allt snabbare takt och globalisering, digitalisering och teknologiska framsteg sätter press på att vi ska vara allt smartare, snabbare och mer produktiva. Så hur har denna utveckling påverkat världens logistikflöden?

Enligt World Economic Forum har förändringstakten i världen under de senaste åren varit den snabbaste på 50 år. Många verksamheter har under det senaste århundradet gått från en regional till en global spelplan. Försäljningen, som tidigare skedde via fysiska butiker, är idag i hög grad ersatt av försäljning via webben. Lägg därtill att tillverkning och försäljning i många fall sker i flera olika länder, vilket ställer nya krav på försörjningskedjor och transportlösningar. Följderna av globaliseringen innebär såväl fördelar som utmaningar för företagen. Inte minst förutsätter det mer effektiva och optimerade logistiklösningar och distributionskanaler.

Web Image 800X530 1)

 

Globaliseringen påverkar det logistiska flödet och leder till en strävan efter att skapa den bästa möjliga relationen mellan resursförbrukning och faktisk försäljning. Leveransservicen blir också ett allt viktigare konkurrensmedel.

Där vi förut konkurrerade med andra företag tävlar vi numera med hjälp av material- och produktflöden. Detta ställer i sin tur högre krav på allt smartare lager- och leveranslösningar för att företaget ska kunna möta kundernas behov av snabbhet, pålitlighet, flexibilitet och kvalitet. I takt med att det tidsmässiga avståndet mellan kund och produkt minskar så ändras också villkoren för flödena i samhället. Rätt produkter ska levereras vid överenskommen tidpunkt och i oskadat skick. Säkrare och effektivare transportlösningar är därmed ett måste, likaså rationella och resurssnåla logistiksystem.

Web Image 800X530 2

 

I och med att produkter produceras efter kundens önskemål och speciella behov har också logistikkedjan blivit allt mer komplex. Detta innebär i sin tur ett ökat behov av kunskap och teknisk utveckling inom logistikflödet. Detsamma gäller de växande förväntningarna på säkerhet och miljömedvetenhet. Vad gäller just miljöaspekten så innefattar det alltifrån hur produkterna tillverkas och paketeras till hur de transporteras och återvinns efter förbrukning.

För att lyckas med en hållbar logistikutveckling i dagens globaliserade samhälle krävs att vi fortsätter investera i ny teknik och kompetens, satsar på miljövänlig produktion samt smartare och energieffektivare transportlösningar. För Axelents del genomsyrar miljötänket och strävan efter en långsiktigt hållbar utveckling företagets alla verksamhetsområden. Förutom egen produktion av grön el från vindkraft och ambitionen att leverera helt återvinningsbara produkter så använder sig företaget i största möjliga mån av närliggande leverantörer och miljöcertifierade transportbolag. Axelent har dessutom utvecklat det egna förpackningssystemet X-Pack 2.0, som utnyttjar lastbilarnas lastutrymme maximalt vilket i sin tur minskar antalet transporter och minimerar transportskador på godset.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Nyheter

En tid att vara rädda om varandra säger Axelent VD Mats Hilding

Vårt uppdrag, sedan vår start 1990, har varit att skydda människor. I den situation vi befinner o...

2019 har varit ett år av förändring och tillväxt

Mycket har hänt under 2019, året där Axelents förrådssystem förenades med Safe-X produkter och Ax...

17 dec 2019 • Nyheter, Artikel

Ståltråd med historia

Hörle Wire har en historia som sträcker sig 102 år tillbaka i tiden. I februari år 2018 var det n...

17 dec 2019 • Nyheter, Nyhet, Artikel

Summering av det senaste året på Axelent

Nu har den mörka årstiden lagt sin mörka filt över Sverige. Det är mörkt när man vaknar och det ä...