Article Annie Lööf 800X530

 

   

Utveckling och framtidstro

Från mitt sovrumsfönster i mitt barndomshem i Maramö ser jag Store Mosse. På andra sidan den ligger Hillerstorp, det lilla samhället med det stora exportvärdet. Där ligger också Axelent – det stora, svartgula företaget som vi åkte förbi när vi skulle till Gnosjö eller åka skidor i Hestra. Som barn lärde man känna logotyperna och namnen på företagen längs vägarna, men få av oss visste vad som gjordes innanför väggarna.

Som vuxen känner jag en stor stolthet när jag kan peka på Axelents så vanligt förekommande nätväggar som står som skydd runt robotar; handskarna i skidbacken, hörselskydden på industrigolvet, eller när jag åker hem till vänner och ser en vacker stol från Stolab eller möbel från Swedese och Källemo, och säga att de här produkterna görs i mina hemtrakter. Och de finns i hela världen.

Det är få av oss som är uppvuxna eller bor i Gnosjöandans område som riktigt förstår dess unika särart – både historiskt och idag. Förutom det klassiska företagandet och jobbskapandet finns det en entreprenörskapsmentalitet som alltid stärkt och stärker samhället. Ett osynligt men ack så viktigt nätverk mellan näringslivet, civilsamhället och kommunerna. Det är en plats där det finns ett starkt skyddsnät med civilsamhället, och där de många aktiva kyrkorna, idrotten och övrigt föreningsliv är viktigare än man först kan ana.

"Det är något speciellt med företag som Axelent, där grundarna också fortfarande jobbar kvar i företaget. Det gör att värderingar som exempelvis innovation och hållbarhet får genomslag i hela verksamheten."

  

Under min uppväxt spelade näringslivet en stor roll för idrottsrörelsen, bland annat för fotbollen som jag själv var aktiv inom. Dels som sponsor, men också som viktig arbetsplats för oss i laget att förstärka klubbkassan genom. Men civilsamhället skapar också viktiga mötesplatser. Fotbollsplanerna, ridhuset, sporthallarna och kyrkorna har varit viktiga för att knyta kontakter som kan leda till affärer. Vid fotbollsplanen står man tillsammans, oavsett om man är företagsledare, arbetare eller kommunanställd, hejar på sina barn och turas om att tvätta matchställ och sälja bingolotter. Där byggs tilliten och samhörigheten. Många företagare som jag träffar ser det som avgörande att förutom att bygga företaget starkare, också utveckla lokalsamhället. Axelent har tagit en viktig roll i att stärka det civila samhället i trakten, bland annat genom sin satsning på såväl konståkning som hockey i Axelent Arena i Värnamo – en hall som hette något annat när jag växte upp.

Jag har alltid varit stolt över att komma från ett område i Sverige som i många decennier har haft god kommunal ekonomi, låga sjuktal och låga arbetslöshetstal. När jag som näringsminister åkte på delegationsbesök i andra länder var många otroligt imponerade av hur det här småföretagarklustret med bas i industrin kunde vara så starkt och ge så många positiva effekter.

För det är ju så att företagande är själva grunden för landsbygdsutveckling. Ska hela landet leva måste det finnas utrymme för både stora och små företag, inom både tjänste- och industrisektorn, i hela landet. Jag brinner också extra för familjeföretag som utmärks av att de värdingeringar som grundarna och ägarna har finns på plats och präglar verksamheten. Det värderingsbaserade ledarskapet är en viktig konkurrensfördel i tuffa tider och jag tror att det skapar ett mervärde för medarbetarna.

Det är något speciellt med företag som Axelent, där grundarna också fortfarande jobbar kvar i företaget. Det gör att värderingar som exempelvis innovation och hållbarhet får genomslag i hela verksamheten.

Ta-sig-för-samhet

År 2012, när jag var näringsminister, var jag på Scandinavian Raceway i Anderstorp för att prata om den nationella innovationsstrategi som regeringen skulle sjösätta något år senare. Då var det en företagare där som sa: ”Innovation, vad är det för nyord? Vi har utvecklat och förädlat våra produkter i decennier, det är därför vi är där vi är.” Och det är såklart helt rätt. För det är ju precis det som innovation handlar om. Axelent och andra företag hade inte varit där de är idag – de hade inte vunnit globala marknadsandelar, haft stora exportinkomster och öppnat fabriker i andra delar av världen – om de inte ständigt hade utvecklat och förädlat sina produkter och erbjudanden.

Det gäller kanske särskilt i utmanande perioder. För tio år sedan inträffade den stora fordonskrisen och finanskrisen. Just nu är vi inne i en riktigt tuff ekonomisk tid under coronapandemin. Det påverkar vår region oerhört hårt, eftersom vi är så beroende av handel och utbyte med vår omvärld. Under de decennier som Axelent har funnits har företag även hotats av protektionistiska vindar. Röster har höjts om att man ska samarbeta mindre, stänga gränser och begränsa handeln. Vad många då glömmer bort är att all handel och alla jobb är lokala. Utan lokala jobb i Hillerstorp, ingen handel – och vice versa. Öppenhet mot omvärlden – handel – är helt avgörande för att behålla jobben i bygden. Svensk ekonomi och utveckling skapas inte av oss som sitter i riksdag och regering, de pengarna är skapade av människor lokalt, av företagare som har anställt andra och alla de som har betalat in skatt. Företagen och jobben lokalt är det som bygger Sverige och det som gör att andra länder får komponenter och produkter för att kunna bygga sina samhällen.

Ett framgångskoncept och en inställning som jag har identifierat i Axelent och hela GGVV-regionen är vad jag kallar för ”ta-sig-för-samhet”. Ta-sig-för-samhet innebär att man inte sitter på händerna och väntar på att någon annan ska göra något, utan att man gör det själv. Man tar sig för saker, visar eget ansvar och tar även ansvar för andra. Kärnan i det är att väldigt många är beroende av varandra. Har ett företag det kärvt får det följdverkningar för andra företag. Det här osynliga nätverket mellan underleverantörer, såväl konkurrenter som kollegor, skapar tillit och förtroende. Det handlar om bra samarbete men också om att vara kreativ och hitta nya vägar. Den ta-sig-för-samhet som präglar Gnosjöregionen kan kanske inte kopieras rakt av, eftersom man hela tiden måste bygga på det man står på. Men den kan inspirera för att bygga andra samhällen och områden i landet starkare.

Jobb, företag och ta-sig-för-samhet skapar utveckling och framtidstro. Jag är oerhört stolt över att Axelent under 30 år har lyckats göra det i en bygd som har gått igenom eldprov, kriser och kärva ekonomiska tider, men som kommer ut på andra sidan och fortsätter att skapa jobb och såväl ekonomiska som samhälleliga värden – med hela världen som marknad.

Annie Lööf
Partiledare för Centerpartiet och uppvuxen i Maramö, mellan Värnamo och Hillerstorp

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Nyheter

Axelent satsar på den nordiska marknaden och samlar all försäljning och montage i gemensamt bolag!

Axelent, en ledande helhetsleverantör av säkerhetsprodukter inom industri, bygg, lager och logist...

Erik Wiström, Försäljningschef i Norden reflekterar över 2023

2023 – Ett händelserikt år präglat av spännande möjligheter och givande samarbeten

Tilda Wiklund tilldelades Axelents språkstipendie 2023

Axelents språkstipendie gav Tilda Wiklund möjlighet att studera spanska på Malaga Instituto i Spa...

Axelight är redo för Australien och Bridgestone World Solar Challenge

Om mindre än en vecka fraktas solbilen Axelight till Australien där JU Solar Team tävlar i Bridge...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.