Så här installerar du vårt potentialutjämningskit

 

Många maskinsystem medför en dold riskpotential genom att maskinskyddet runt systemet inte ingår i maskinsystemets skyddsutjämning. Om en defekt kabel vidrör säkerhetsstängslet, kan skyddsutjämningen plötsligt bli en fråga om liv eller död eftersom maskinskyddet är av metall, med andra ord elektriskt ledande delar. Hur kan vi då lösa detta problem? 

Vilka är fördelarna med skyddsutjämning (potentialutjämning) av stängsel? 

Läs vår artikel om hur och vad du kan göra för att lösa problemet. Beslutet bör fattas av en elektriker eller elingenjör utifrån situationen på plats.

Vad du än bestämmer dig för att göra i det enskilda fallet, har Axelent den lämpliga lösningen för uppdraget. Vår nya potentialutjämningssats innehåller anslutningskomponenter som kan monteras på stolpar och paneler. Ingen tidskrävande borrning av metallkomponenterna behövs!  

Potentialutjämningssatsen innehåller också en anslutning som gör det möjligt att fästa jordledningarna som levereras till en dedikerad skyddande potentialutjämningsledare (den senare är inte en del av satsen eftersom dess utformning beror på de lokala installationsförhållandena, t.ex. maskinsystemets storlek).

Bäst installerar man den skyddande potentialutjämningsledaren längs staketet i en X-Tray-stege. Detta är en enkel och smart lösning som minskar kostnaderna och ansträngningen jämfört med konventionella installationsmetoder. 

Se vår installationsfilm här och lär känna produkten här.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Maskinskydd

Enkel skjutport med aluminiumskena – Idealiskt val för truckgångar och höglager

Kundens mest förekommande val – Se vår installationsfilm!

Dubbel slagport – Lämpar sig för passage av bredare gods

Möjliggör en större öppning för bredare gods – Se installationsfilmen!

Dubbel skjutport – Perfekta lösningen vid maskinbetjäning vid två olika utrymmen

Idealisk vid pendelkörning och service vid två separata platser – Se filmen! 

Enkel skjutport utan skena - Det perfekta valet vid trucktrafik

Dörren är det perfekta valet vid trucktrafik – Se vår installationsfilm!

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.