Trippel teleskopskjutport med skena – anpassningsmöjlighet vid begränsat utrymme

Vår trippla teleskopskjutport med skena är en ideal lösning vid begränsat utrymme i sidled och möjliggör anpassning av öppningsmåtten. Dörren lämpar sig i många miljöer och kan anpassas efter kundens specifika behov.

 

Sliding door with 3-step rail - D23-XXX450 - 8

 

Att tänka på inför val av maskinskyddsdörr

När valet av dörr för nätväggar ska göras, finns flera parametrar att ta hänsyn till. Vad ska dörren användas till? Vilken funktion ska den ha? I vilken miljö ska dörren befinna sig och vilken säkerhet behövs? Vi har samlat ihop kunskap från vår organisation om vad som är viktigt att tänka på inför valet av säkerhetsdörr och här presenterar vi varför man bör välja en trippel teleskopskjutport med skena.

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när det gäller valet av dörr. Att välja rätt dörr innebär att den inte utgör en fara för omgivningen och att det inte finns någon påkörnings- eller klämrisk. Några viktiga frågor att fundera över är:

 • Vilken typ av säkerhetsport kan jag använda mig av på den tillgängliga ytan?
 • Kan jag uppnå säkerhetsnivån som krävs?
 • Kan lås och förreglingar (säkerhetsbrytare) appliceras?

Det första du bör göra är att komma underfund med säkerhetsdörrens funktion och vilket utrymme du har att förhålla dig till. Många gånger väljs en dörr som inte lämpar sig för miljön eller tar för stor plats. Beroende på om dörren ska fungera som en passage för personal, bli en materialingång eller -utgång, eller ha någon annan funktion – skiljer sig valet av port.

 

När är trippel teleskopskjutport med skena ett bra val?

Samtliga Axelents säkerhetsdörrar uppfyller Maskindirektivets 2006/42/EC krav för säkra produkter på marknaden. I serien av säkerhetsdörrar finns trippel teleskopskjutport med skena. Porten är idealisk i fall där stora öppningar önskas men där utrymme i sidledes saknas. Istället för att dörrbladen skjuts i sidled överlappar de varandra och är sammanlänkade. I öppet läge samlas således dörrbladen på en begränsad yta.

En trippel teleskopskjutport med skena kan med fördel användas när det inte finns utrymme att öppna säkerhetsdörren som en vanlig passagedörr. Portens kan anpassas till olika öppningsmått.

Fördelen med samtliga dörrar i Axelents dörrserie – och så även en trippel teleskopskjutport med skena – är att du inte behöver några specifika paneler till dörrarna. På ett enkelt sätt är det möjligt att göra om en fast vägg till en skjutport.

 

I vilken miljö lämpar sig dörren?

I vilken miljö dörren ska monteras har betydelse för ditt val, eftersom det finns nätväggsdörrar som inte lämpar sig i all typ av miljö. Dock lämpar sig en trippel teleskopskjutport med skena i de flesta miljöer och passar alla typer av arbeten. Till exempel:

 • Inom produktion
 • Industri
 • Lager
 • Vid avgränsning

 

Behöver dörren kompletteras med andra produkter?

Vad som finns innanför skyddsdörren avgör oftast valet av lås och säkerhet. Förvaring av enklare verktyg kräver inte brytare och givare, vilket däremot krävs vid stora maskiner och robotar. Därför är det viktigt att du tar hänsyn till:

 • Ändamålet
 • Val av lås
 • Om säkerhetsbrytare behövs
 • Vad som ska passera genom dörren
 • Vad som finns innanför dörren

Skyddsporten behöver kompletteras med någon form av lås och i många fall även säkerhetsbrytare. Detta för att förhindra personskador om dörren används vid maskiner, men även för att undvika oönskade stopp i maskiner. Ytterligare ett bra komplement till dörren är trådstegar. Användningen av trådstegar underlättar förvaring av kabeldragningar och förhindrar oreda – utan främjar ett rent och städat utrymme kring produktionen.

 

Fördelaktiga funktioner:

 • Inga speciella paneler behövs till dörren
 • Passar de flesta miljöer
 • Passar vid begränsat utrymme
 • Flera anpassningsmöjligheter
 • Kan användas tillsammans med vårt breda utbud av kabelstegar
 • Kostnadseffektiv lösning

 

Produktinformation

Maximal höjd: 2500 mm
Maximal bredd: 3 x 1500 mm

Dörrbredden bestäms utifrån valet av panel. Viktigt! Vid beställning anges önskad öppningsriktning.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Maskinskydd

Axelents nya golvlist för dörrar

En golvlist som passar perfekt med X-Guard maskinskydd och lager- och industri automations produkter

Trippel teleskopskjutport med skena – för stora öppningar men där utrymme saknas

I öppet läge samlas dörrbladen på en begränsad yta. 

Skjutport, 2-steg med övre skena – perfekt lösning vid begränsat utrymme

Optimal vid lager- och industriarbete där utrymme i sidledes saknas

Skjutport, 2-steg med övre skena – Optimal där utrymme i sidledes saknas

Perfekt lösning vid begränsat utrymme – Kolla in installationsfilmen vi gjort

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.