Axel)

 

Axel’s tips för ett säkrare lager!

  • Utbilda och engagera din personal
  • Ta höjd och anpassa lagret till framtida förändringar; tänk på hur din verksamhet kan förändras över tid
  • Bra belysning är avgörande för säkerheten
  • Se till att ha rätt utformade truckgångar anpassade efter din verksamhet; mått och bredd är beroende på vilken typ av truck du använder
  • Ett stabilt pallställ av hög kvalitet. Ett pallställ av god kvalitet är en stor investering men det är avsevärt betydligt mer kostnadseffektivt att göra rätt från början än att behöva bygga om, ändra och komplettera i efterhand. Ett pallställ av sämre kvalitet kräver också ett större mått av underhåll och reparation, vilket kan bli kostsamt i längden.
  • Se till att pallställ i sin helhet är riktigt dimensionerat , dvs att man valt mått enligt standard för aktuella laster och höjder
  • Rätt utrustning i form av stolp-, påkörnings- och genomskjutningsskydd, rasskydd, nätbalkplan och näthyllplan.

Hoppas att detta hjälpte dig - om du har ytterligare frågor, skicka oss ett mail eller ring oss!

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Lager

Den nya grinden för vårt fallskyddssystem

Installeras på en plattform eller gångplan framför anslutande trappor eller stegar

En kombination av stolpar, paneler, räcken och golvlister. Allt från en leverantör!

Läs mer om fördelarna med vårt fallskydd här

Därför ska du välja vår X-Rail fallskyddssystem

Det finns ett snabbt och enkelt sätt att förbättra arbetsplatsens säkerhet och eliminera fallrisk...

Installera ett korrekt system redan från början

Som i alla branscher, ska personalens säkerhet alltid vara prio ett. Genom att installera ett kor...