Tips för hur du kommer att lyckas med din maskinsäkerhet

2 sep. 2021• Kunskap

Tips för hur du kommer att lyckas med din maskinsäkerhet

Följ ALARP-principen - Arbetsinsatsen ska vara As Low As Reasonably Possible (dvs. så låg som är rimligen möjligt).  Tillämpa denna princip för alla aspekter som anges ovan, utom för den första.

När vi pratar om maskinsäkerhet rör det sig i första hand om maximal riskreducering. Funktionalitet, effektivitet och kostnader kommer i andra hand. Om man blandar samman dessa prioriteter kommer resultatet att bli en ej säker maskin. Tulla aldrig på säkerheten enbart för att spara kostnader eller höja effektiviteten.

 

Bryt inte mot de tre  grundreglerna inom säkerhetsteknik!

  1. Skydd. När det rör sig om riskkällor som uppstår av rörliga delar, heta ytor eller elektriskt slag, måste man förhindra att personer kommer i kontakt med riskområdet.

 

Detta betyder:

  • Låt inte riskgenererande rörliga delar vara utan hölje.
  • Förhindra kontakt med heta ytor och spänningsförande delar.


Eller med andra ord: Spärra in lejonet i buren – spärra in risken (eller stäng ute människorna). 

 

  1. Övervakning och förregling. Om ni inte kan uppfylla den första grundregeln måste ni övervaka mötet mellan människan och riskkällan – såväl tidpunkten som mötespunkten.

 

Åtgärda riskkällan innan en person kan komma i kontakt med den:

  • Stoppa en rörlig del så snart som en person närmar sig har detekterats med en ljusridå, en laserscanner, en kamera, en tryckkännande matta eller en ultraljuds- eller infrarödsensor.

 

Eller med andra ord: Bedöva lejonet innan den kan angripa människorna.

Använd sensoriska lösningar och ett styrsystem för att identifiera människor eller en riskkälla.

 

  1. Manuell styrning. Om ni inte kan tillämpa den första eller den andra grundregeln måste ni begära att personen accepterar riskkällan. Säkerställ så långt det är möjligt att personen fortfarande kan stoppa riskkällan i god tid.


Detta betyder:

  • Låt personen trycka på en eller två knappar för att starta och behålla en riskfylld rörelse eller situation. Placera knappen eller knapparna så långt som möjligt från riskområdet eller på säkert avstånd.

(Två knappar: tvåhandsmanöveranordning eller startknapp plus acceptansknapp.)

  • Reducera rörelsehastigheten så att personen fortfarande hinner reagera och kan släppa knappen resp. knapparna.

 

Eller med andra ord: Låt personen ”tämja” eller fjärrstyra lejonet.

 

Hur Axelent kan hjälpa dig

  • Kurs om säkerhetsbedömning
  • Riskbedömning och val av åtgärder på platsen samt coachning för en riskanalys

 

Mer detaljer om val av lämpliga skyddsåtgärder finns i vår Safety Book under kapitlet GRUNDREGLER och ”Villkor för att välja tekniska skydd”.

Vi har också en praktisk guide om riskbedömning som på bara 16 sidor förklarar hur man identifierar, utvärderar och minskar risker. För att få guiden - Kontakta din säljare.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

Hålla människor ute eller robotar inne?

Att välja lämpliga säkerhetsåtgärder, inklusive säkerhetsstängsel, kräver en grundlig riskbedömning.

SAVE THE DATE - Axelent Safety Webinar den 15 november kl. 11:00

Safety Webinar - "Nya standarder för maskinsäkerhet och maskinförordningen" 

SAVE THE DATE - Axelent Safety Webinar den 8 juni kl. 11:00

Ämnet är "Från riskbedömning till val av säkerhetsskydd" 

Hur rätt säkerhetsavstånd minskar risken för olyckor

Säkerhetsaspekten är viktig inom varje bransch eller verksamhet - Finn användbara tips!

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.